/Приетата от УС на БНБ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, както и тарифи за таксите за услугите в сила от 1 май 2024 г./

Сертифициран семинар

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало: 09:00 ч.

Място на провеждане:

Зала в Учебен център на Международен банков институт с адрес: София, ул. „Бачо Киро“ №49 (вход откъм ул. „Св. Св. Кирил и Методий“)

Програма на семинара:

09:00-09:10 Представяне

09:10-09:40 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове (обн. ДВ, бр. 35 от 2024 г.)

09:40-10:40 Анализ на качеството на данните в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове

10:40-11:10 Почивка

11:10-11:50 Планирани нови функционалности в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове

11:50-12:30 Представяне на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за изменение и отмяна на Директива (ЕС) 2015/849; Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2019/1153 по отношение на достъпа на компетентните органи до централизираните регистри на банковите сметки чрез системата за взаимосвързаност и техническите мерки за улесняване на използването на записите за сделки

12:30-13:00 Въпроси и отговори

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Лектори:

Вероника Гечева, ръководител екип „Регистър на банковите сметки и сейфове“, дирекция „Регистри“, Българска народна банка

Гинка Савова,старши експерт в екип „Регистър на банковите сметки и сейфове“, дирекция „Регистри“, Българска народна банка

Такса за участие с ДДС: 240 лева.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук