Продължителност на обучението: 17 юни-17 август 2024 г.

Място на провеждане

Обучението се осъществява през онлайн платформа в удобно за обучаващия се време и с възможност за включване от удобно за обучаващия се място. Периодът, за който ще е активно обучението за всеки един отделен участник, е две седмици. По време на обучението участникът ще премине, „воден“ от играта, през различни клиенти и ситуации и в зависимост от посочения от него отговор, ще получава точки по две направления: нормативно съответствие и бизнес, които съответстват на теория и практика в крайната оценка.

Кратко представяне

Във времена на повишена загриженост по отношение на прилагането на мерките срещу изпирането на пари и познаването на сложни по своята същност регулации и норми за съответствие от страна на банките се изисква да полагат осъзнати и целенасочени усилия, за да обучат служителите си, което да им гарантира едно по-успешно и безрисково присъствие на пазара на финансови услуги. В тази връзка Международен банков институт, Ваш доверен партньор в професионалната квалификация вече 33 години, в партньорство със SERAPY AG, Швейцария, представят на вниманието Ви иновативен квалификационен продукт, създаден от екип изтъкнати професионалисти и преминал с изключително висока оценка през процес на тестване, одобрение и използване от банки и други финансови институции в редица европейски държави. В конкретния случай иновацията си има име и то е: ИГРОВИЗАЦИЯ – обучителен метод, който способства ученето и придобиването на нови знания да стават по приятен и забавен начин, повишава мотивацията и запаметяването и се справя с информационното претоварване, което нерядко съпътства процеса на обучение.

Обучението-тренинг в областта на нормативното съответствие с фокус върху познаването и прилагането на правилата за предотвратяване на изпирането на пари на този етап е специално разработено за служители от Фронт-офис, но е възможно да е полезно за специалисти и от други структури на Банката. Учебното съдържание включва следните теми:

I. Нормативна рамка

II. Задължени лица по ЗМИП

III. Идентификация на клиент – физическо лице

a. Лична информация

b. Професионална информация

c. Идентификация в отсъствие на физическото лице

d. Източник на средствата

IV. Идентификация на клиент – юридическо лице

a. Обща и допълнителна информация

b. Представителство

c. Действителен собственик

d. Информация за собствеността на дружеството

e. Произход на средствата

V. Комплексна проверка на клиента

a. Опростена комплексна проверка

b. Засилена комплексна проверка

VI. Общи правила за внасяне на пари

a. Специфични ограничения

b. Допълнителен контрол на паричните депозити над лимитите

VII. Специфични случаи за прилагане на ЗМИП

Включилите се в обучението през първите два месеца – от 17 юни до 17 август 2024 г., ще могат да се възползват от преференциалната такса за участие в размер на 288 лева на човек без ДДС (ДДС не е дължим). След този период, таксата за участие в обучението ще бъде 432 лева на човек без ДДС (ДДС не е дължим).

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път, като изрично се посочи темата на семинара.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук