Промени в Кодекса на труда от октомври 2023 година за дигитализацията на трудовата книжка предвиждат до 1 юни 2024 г. Министерският съвет да приеме Наредбата, която да регламентира реда и данните, необходими за извършване на вписване от работодателя на трудовия договор в поддържан от НАП Регистър на заетостта.

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 9.30-11.30 ч.

Начало: от 9.30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

1. Преглед на промените в Кодекса на труда, създаващи Регистърът на заетостта и единния електронен трудов запис (Електронните трудови книжки):

- Промените в трудовото законодателство, които регламентират въвеждането на регистър на заетостта и единен електронен трудов запис, които ще заменят хартиените трудови книжки.

- Какво предвижда Кодекса на труда за електронния трудов запис и за дигитализирането на трудовите книжки на работниците и служителите и за държавните служители.

- Кога влиза в сила закона за работодателите и за органите по назначаване в държавната администрация;

2. Електронно трудово досие, стара възможност с нови измерения:

- Основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието, предвидени в Кодекса на труда.

- Информационната система за създаване и съхранение на електронните документи от трудовото досие на работниците и служителите - изисквания и ограничения в Наредбата а вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

- Видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета.

- Изисквания за съхранение на електронни документи от работодателя и за осигуряване на достъп до тях на работниците и служителите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Лектори:

Теодора Дичева, специалист по трудово право, консултант, лектор и автор на множество публикации в областта на трудовите правоотношения.

Такса за участие с ДДС: 180 лв. При ранно записване и плащане до 22 март 2024 г. таксата с отстъпка е в размер на 156 лева на участник с включен ДДС. След посочената дата таксата за участие е в рамер на 180 лева.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук