СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

Първи панел

Информационната сигурност – същност, аспекти и актуални тенденции

 • Бизнес модел на управление на информационната сигурност.
 • Обектно – структурен подход за описание на информацията.
 • Подход за анализ на векторите на заплаха свързани с информация.
 • Подход за управление на информационния риск .
 • Бизнес начала при проектиране на информационна сигурност.
 • Проектиране на информационна сигурност.
 • Предложение за комплексна защита на информацията в една организация.
 • Стандарти в информационната сигурност
 •  Стандарт ISO27000 – основа за проектиране на информационната сигурност
 •  NIST
 • Заплахи за информационната сигурност

 • Вредителски код
 • Отказ от обслужване
 • Социално инженерство
 • Идентификация и автентикация

  Пауза

  Втори панел

  Системни компоненти на информационната сигурност

 • Системни компоненти на информационната сигурност.
 • Криптология въведение:
 •  Симетрични ключове.
 •  Асиметрични ключове.
 •  Хеш функции и алгоритми.
 •  Приложение на криптологията
 • - Електронна поща
 • - WEB
 • - Защита на файлове и устройства
 • Защита на електронната поща (Antivirus, Malware Treat protection)
 •  Фишинг
 •  СПАМ
 •  Подписване
 • Системи за откриване и защита на прониквания (Intrusion Detection Systems, IDS/IPS)
 • Защита от изтичането на информация (data leakage prevention, DLP)
 • Управление на ЛОГ файлове
 • Управление на информационни и кибер инциденти
 • Екипи за контрол и мониторинг
 •  Установяване и тестване на уязвимости
 •  Управление на развойния процес
 •  Цикъл на софтуерния развой (SDLC)
 •  Red team
 •  Blue team
 •  Purple team
 • Управления на мрежови устройства и защитни стени (NAC, firewalls, Treat protection)
 • Управления на крайни устройства (NAC, WEB proxy agent, MS Group policies, inventory assets agents, antivirus)
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектори:

  Иван Станчин, CCNA,CEH,CPTS,CRISK – консултант на АЛИСТА Трейнингс, Старши мениджър "Дигитална сигурност" в УниКредит Булбанк АД. Иван Станчин работи в сферата на информационната сигурност над 20 години. Започва своята кариера в тази област в Българска телекомуникационна компания. Притежава знания и опит в приложното, системно и мрежово програмиране в UNIX/Linux и MS Windows среда. Притежава задълбочени познания за Linux ядро и мрежи, както и в дизайна, архитектурата и развоя на бизнес и технологични процеси, тяхната автоматизация и програмно осигуряване. Получава и прилага успешно обширните си познания в TCP администрирането, процесното и технологично осигуряване на информационната сигурност, както работа с Firewall, IPS/IDS, IAM, NAC, DLP, Strong Authentication, SIEM, WAF и VPN технологии, корпоративни инфраструктурни решения, UNIX OS, мрежи, автоматизация и програмиране. Като старши мениджър в УниКредит Булбанк отговаря за установяването, оперирането и управлението на информационната сигурност в банката и свързаните с нея дружества, като гарантира съответствие с изискванията на УниКредит групата и международните стандарти за информационна сигурност. Осигурява изискванията и контролира наблюдението на ИТ инфраструктурата, осигурявайки защита на информацията в УниКредит Булбанк. Участва в корпоративни инфраструктурни проекти, като подсигурява управлението и наблюдението на рискове, свързани със сигурността и защитата на информацията.

  Такса за участие с ДДС: 264 лв. При ранно записване и плащане до 8 март 2024 г. таксата с отстъпка е в размер на 240 лева на участник. След посочената дата таксата за участие е в рамер на 264 лева.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук