Сертифициран семинар

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: ½ ден от 09:30ч. до 12:00ч.

Начало: 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

1. Понятие за договор за потребителки кредит съгласно Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Страни, предмет и изключения от обхвата.

2. Изисквания относно сключването и съдържанието на договора за потребителски кредит.

3. Сключванe на договор за потребителски кредит по електронен път.

4. Основни права и задължения на страните (преддоговорна информация, оценка на кредитоспособност, право на отказ, и др.).

5. Недействителност на договора за потребителски кредит. Прехвърляне на вземания. Прекратяване и предсрочно погасяване.

6. Посредничество при договори за потребителски кредит.

7. Способи за решаване на потребителски спорове и актуална съдебна практика.

8. Актуални тенденции в развитието на законодателството – нова Директива за потребителския кредит (CCD2).

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Лектори:

Аделина Миткова, старши мениджър, адвокат, ръководител на отдел „Банкови и финансови услуги“ в Адвокатско Дружество „Делойт Лигъл“. Тя е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" с магистърска степен по право и e член на Софийската адвокатска колегия от 2009 г. Аделина се присъединява към екипа на Делойт през декември 2014 г. Преди това е работила в банковия и финансовия екип на Си Ем Ес Камерън МакКена – Клон България. Аделина има 15 години опит в сферата на банковото и финансово право. Участвала е в консултиране на множество български и чуждестранни корпоративни клиенти, банки, финансови и платежни институции по различни сделки (финансирания, преструктуриране на дългове, придобивания на дялови участия) и по различни регулаторни въпроси (лицензиране, изисквания към дейността и др.). През последните години тя работи в сферата на мерките срещу изпирането на пари, защита на данните, включително личните данни, платежните услуги, устойчивостта, дигиталното право и дигиталните услуги (включително по отношение на крипто активи и изкуствен интелект). Тя също има опит в областта на интелектуалната собственост и защитата на потребителите. Аделина е участвала като лектор на множество форуми и събития по различни регулаторни теми, включително организирани от Международния банков институт.

Ирена Колева, старши адвокат в Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“. Тя е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" с магистърска степен по Право и е член на Софийската адвокатска колегия от 2017 г. Тя също така е член на Международната асоциация на професионалистите в областта на поверителността на данните (IAPP) от 2022 г., притежава сертификат CIPP/E и е в ръководния състав на IAPP KnowledgeNet Chapter за България. Адв. Колева консултира клиенти в областта на регулаторното съответствие, дигиталното право, защитата на личните данни, електронната търговия и др. Тя е лектор на редица обучения в посочените области, включително на практически семинари, насочени към банковия сектор, проведени съвместно с Международния банков институт.

Ивайло Коцев, адвокат, член на Софийската адвокатска колегия от 2022 г. Той е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" с магистърска степен по Право. Част е от отдел „Банкови и финансови услуги“ в Адвокатско Дружество „Делойт Лигъл“. Ивайло се присъединява към екипа на Делойт през октомври 2022 г. Преди това е работил като главен юрисконсулт в една от най-големите български банки. Ивайло има над 10 години опит в сферата на банковото и финансово право, който е свързан с множество различни аспекти на банковата дейност – от пряко участие в процеса по отпускане и събиране на кредити до участие в изготвянето на правната рамка за дигитализиране на бизнес процесите в банката. През последните години професионалният му фокус е свързан с консултирането на български и чуждестранни корпоративни клиенти от финансовия сектор (банки, финансови и платежни институции, застрахователи) във връзка с различни регулаторни въпроси (лицензиране, изисквания към дейността по предоставянето на платежните услуги, кредитирането на потребителите и тяхната защита и други).“

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция до 9.08.2024 г. таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път, като изрично се посочи темата на семинара.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук