/Нов законодателен пакет и преработени Насоки на ЕБО/

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 10:00 ч.

Място на провеждане:

Онлайн чрез виртуална класна стая

Програма:

I. Регулаторни промени относно превенцията изпирането на пари и финансиране на тероризъм.

 • Промени вследствие на 5-та директива относно борбата срещу изпирането на пари
 • Нов законодателен пакет за предотвратяване ИП и ФТ в ЕС
 • Преработени Насоки на ЕБО относно рискови фактори за изпирането на пари и финансирането на тероризма - EBA/GL/2021/02
 • Насоки на ЕБО относно ролята и отговорностите за превенция ИП и ФТ (EBA/GL/2022/05)
 • EuReCA - Създаване на БАЗА ДАННИ за ПИП и ФТ
 • II. Търговски санкции и превенция ИП и ФТ – прилики и разлики

  III. Санкционни режими

 • Какво са санкциите и за какво се използват?
 • Кратка история на санкциите
 • Санкции , наложени от ООН, ЕС, САЩ
 • Санкции срещу Русия и развитието им във времето
 • Влияние, което санкциите оказват на бизнеса
 • Засегнати процеси и следващи стъпки за банките
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектори:

  Анна Мартинова-Петкова, Manager Financial Services Industry Risk Advisory, Делойт Одит

  Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук