Сертифицирано практическо обучение

Онлайн чрез виртуална класна стая с опция за присъствие в зала по желание на участника

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Онлайн чрез виртуална класна стая с опция за присъствие в зала по желание на участника

За кого е това обучение?

 • Кредитни и финансови аналитици
 • Специалисти корпоративно банкиране
 • Фирмени служители, подготвящи и отговарящи за кредитни сделки
 • Програма на семинара:

  1. Качествен анализ (Модел на Майкъл Портър, SWAT анализ). Модели за анализ на риска при кредитирането на физически лиза.

  2. Финансов анализ при кредитирането на физически лица. Данни от годишните данъчни декларации, дневниците по Закона за данъка върху добавената стойност и особености в тяхното тълкуване.

  3. Общо запознаване с Отчета за приходите и разходите и Баланса като част от Годишния финансов отчет при кредитирането на физически лица (частно банкиране, земеделски производители и др.)

  4. Четене и анализ на Отчета за приходите и разходите, Баланса, Отчета за паричния поток и годишните данъчни декларации на физически лица. Съпоставяне на стойностите, връзка Отчета за приходите и разходите между Баланса. Основни финансови съотношения в Баланса и Отчета за приходите и разходите.

  5. Разчитане на структурата на приходите и разходите.

  6. Значение на корекциите в Отчета за приходите и разходите.

  7. Изводи за: спад в бизнеса; разширяване на бизнеса; инвестиции; промени в ДМА, фирмено финансиране – източници, размери, значението на позиция „Каса“ във фирмените отчети, и др.

  8. Ликвидност и финансова устойчивост при кредитирането на физически лица.

  9. Общи насоки за разкриване на манипулации в представените данни (в Отчета за приходите и разходите и в Баланс).

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Петър Петров, доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Такса за участие с ДДС: 240 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 228 лв. на човек.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук