Практически семинар

ХИБРИДНО: Присъствено в зала на МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ и с възможност за онлайн участие по желание на участника

Продължителност на обучението: 1 ден /8 учебни часа/

Начало 09:00 ч.

Място на провеждане:

ХИБРИДЕН: Присъствено в зала на МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ /София 1202, ул. „Бачо Киро“ №49 (вход откъм ул. „Св. св. Кирил и Методий“)/ и с възможност за онлайн участие по желание на участника

Програма на семинара:

09.00 – 10.30 Основни положения в защитата на личните данни (Обработване на лични данни, регистри с лични данни. Приложно поле на Регламент (ЕС) 2016/679 – материален и териториален обхват. Определяне на правните качества при обработването на лични данни – администратор, обработващ, трета страна, получател, лице под ръководството на администратора или на обработващия. Прилагане на принципите, свързани с обработване на лични данни)

10.30 – 10.45 Пауза

10.45 – 12.15 Задължения на администратора и на обработващия лични данни (Организационни задължения. Задължения във връзка със сигурността на обработването на лични данни – анализ на риска, оценка на въздействието върху защитата на данните, предварителна консултация с надзорния орган. Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране)

12.15 – 13.00 Обедна почивка

13.30 – 15.00 Действия при нарушение на сигурността на личните данни (Понятие и видове нарушения на сигурността на личните данни. Анализ на риска от нарушението на сигурността. Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни. Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността. Водене на регистър на нарушенията на сигурността. Особености при използване на обработващ лични данни и при съвместни администратори)

15.00 – 15.15 Пауза

15.15 – 16.45 Тренировка за реагиране при инциденти, свързани със защитата на личните данни (Практически задачи. Изготвяне на анализ на риска на нарушение на сигурността. Попълване на формуляр за уведомяване на надзорния орган. Комуникация със субектите на данни по чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679. Документиране на нарушение на сигурността на личните данни)

16.45 – 17.00 Обобщение. Закриване на обучението.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Лектори:

Д-р Невин Фети, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Националния институт на правосъдието, Института по публична информация по темите, свързани със защитата на личните данни, на класифицираната информация и достъпа до обществена информация. Автор на множество статии, съавтор на книгите „Защита на личните данни“, ИК „Труд и право“, 2019 г. и „Прилагане на защитата на личните данни“, ИК “Труд и право“, 2020 г.

Такса за участие с ДДС: 240 лева.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук