Практически семинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

09.30 – 10.00 Процедура при евентуална проверка и oценка на риска

 • Процедура по осъществяване на проверки при нарушения
 • Определяне нивото на риска при настъпило нарушение в сигурността и последици
 • 10.00 - 10.30 Въпросници при проверка по документи – типове и обхват (част 1)

  Лектор: адв. Виктория Велева

  10.30 – 11.00 Въпросници при проверка по документи – типове и обхват (част 2)

  11.00 – 11.30 Практически насоки

 • Какво да очакваме при нарушение в сигурността на данните
 • Как да се подготвим за проверка – превантивни мерки и предизвикателства, свързани със сроковете за отговор
 • Проверки на място
 • Лектор: адв. Десислава Кръстева

  11.30 – 11.40 – Въпроси/ Почивка

  11.40 – 12.20 NIS 2 – Новата директива за киберсигурност

 • Обхват – 18 сектора, които попадат в обхвата на директивата, вкл. здравеопазване, транспорт, храни, химикали, енергетика
 • Докладване на значителни инциденти
 • Верига на доставките (преразглеждане на договорни отношения и изисквания)
 • Мерки на ниво Европейски съюз за сигурност на веригата за доставки
 • Схеми за сертифициране на киберсигурността
 • Санкции (в размери като по GDPR) и отговорност на управителните органи
 • Какви промени ще има в местното законодателство?
 • Лектор: Адв. Никола Стойчев

  12.20 – 12.30 Q&A

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лекторски екип от Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“:

  Адв. Виктория Велева, Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, притежава експертиза в няколко правни сфери, включващи данни, финтех, DeFi, конкурентно право, блокчейн, крипто-активи, борба с изпирането на пари. В своята над 4-годишна практика адв. Виктория Велева е работила по няколко важни и сложни дела в сферата на данните и технологиите. Стажът ѝ в Изпълнителната агенция по иновации и мрежи (INEA) към Европейската комисия ѝ е помогнал да придобие опит от първа ръка в ръководеното на проекти, който се оказва изключително полезен за намирането на баланса между правните и бизнес страните на всеки казус. Виктория също така е активно анагажирана в дейността на Балканската Блокчейн Асоциация (ББА) в качеството си на правен консултант.

  Адв. Десислава Кръстева, Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, ръководи отдела по информационни технологии и защита на личните данни в DPC. Освен че е лидер на най-широко признатия екип за технологично право в страната, тя е правен съветник на световни гиганти в енергийния, телекомуникационния, фармацевтичния и други индустриални сектори, като е консултирала технологични и трансгранични проекти от самото разработване на бизнес модела до успешното му стартиране и осъществяване на дейност. Адв. Десислава Кръстева участва в различни проекти и съветва клиенти по въпроси, свързани с онлайн търговия, електронни плащания, електронни документи, електронно управление, повторно използване на информация от публичния сектор, електронни документи и подписи. Участва активно в множество европейски проекти и е изготвяла доклади и правни становища за изкуствения интелект и транспонирането на европейската ИКТ правна рамка, и е консултирала много европейски и национални органи, включително ЕК, КЗЛД и др. Адв. Кръстева участва в основаването на българското подразделение на KnowledgeNet на IAPP и е негов пръв съпредседател. Сертифициран професионалист по поверителност на информацията и мениджър за поверителност на информацията (CIPP/E и CIPM). Заради изключителната си репутация на местно и международно ниво, тя често е канена от водещи тв предавания и медии да коментира правни и технологични теми. Тя ежегодно е препоръчвана от водещи международни правни справочници като The Legal 500, Chambers Europe и Who's Who Legal като водещ адвокат в областта на технолочгиното право и защитата на данни.

  Aдв. Никола Стойчев, Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, работи предимно в областта на телекомуникациите и цифровите технологии, както и по казуси, свързани с административно, европейско и конституционно право. Той има задълбочени познания в приложимото законодателство в областта на медиите и всички заинтересовани страни, включително създателите на съдържание (напр. телевизионни оператори, доставчици на OTT услуги), платформените оператори (напр. кабелни, сателитни, IPTV доставчици и мрежови оператори), организациите за колективно управление на права (ОКУП) и всички държавни органи, свързани с медийния сектор. Aдв. Стойчев консултира ежедневно по въпроси, свързани с предоставянето на електронни съобщителни услуги и мрежи, като например придобиването и разпределението на радиочестотен спектър в България, изпълнението на различни регулаторни задължения за докладване пред отговорните институции и други задължения на операторите, консултиране и изготвяне на общи условия за предоставяне на телекомуникационни услуги (напр. интернет достъп, достъп до мрежова инфраструктура и други), консултиране относно изискванията за съхранение на трафични данни, лицензиране, регистрация и уведомяване и много други. Участва в екипа, изготвил правни становища за Конституционния съд по важни дела относно конституционността на разпоредби от Закона за електронните съобщения във връзка със съхраняването и достъпа до трафични данни от местните органи. И в двата случая аргументите на екипа на Никола бяха подкрепени и възприети от КС, който обяви въпросните разпоредби за противоконституционни.

  Такса за участие с ДДС: 258 лв. Такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 12 май 2023 г.: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук