Практически уебинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1/2 ден (от 9.30 до 12 ч.)

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

I. Практически стъпки при проверка на съответствието (“checklist”):

1. Идентифициране на дейностите по обработване на лични данни в организацията

2. Регистър на дейностите по обработване – минимално задължително съдържание

3. Роли и отговорности в организацията във връзка с обработване на личните данни

4. Идентифициране на категориите субекти на данни и наличието на уведомления за поверителност

5. Процедура по управление на съгласията

6. Процедура при използване на легитимен интерес като основание за обработване на данни

7. Договори с контрагенти – използвани образци, идентифициране на роли, мониторинг

8. Адресиране на специалните изисквания на българското законодателство за защита на личните данни

9. Проверка за наличие на основни технически и организационни мерки за защита на данните

10. Идентифициране на високорискови дейности, налагащи документиране на оценка на въздействието

11. Идентифициране на случаи на трансфер на данни към страни извън ЕС/ЕИП, приложими гаранции и документиране

12. Процедура за упражняване на права

13. Процедура за управление на инциденти и регистър на инцидентите

II. Примери и насоки за действие при констатирани несъответствия и рискове за организацията

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

адв. Миглена Мичева, Мениджър в Делойт Лигъл

Ирена Колева, Старши адвокат в Делойт Лигъл

Кристиан Немцов, Адвокат в Делойт Лигъл

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук