12 юни 2019г. – Документационна дейност, архивиране , съхраняване и използване на документите в архива на банката съгласно новата нормативно-методическа база

12 юни 2019г. – Документационна дейност, архивиране , съхраняване и използване на документите в архива на банката съгласно новата нормативно-методическа […]

5 февруари 2019г. – Финансов анализ за кредитни специалисти. Кредитен риск. Ранни предупредителни сигнали.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА КРЕДИТНИ СПЕЦИАЛИСТИ. КРЕДИТЕН РИСК. РАННИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ 5 февруари 2019 Продължителност на обучението: Начало 09:30 ч. Място […]