ПРИКЛЮЧЕН – 5 февруари 2019г. – Финансов анализ за кредитни специалисти. Кредитен риск. Ранни предупредителни сигнали.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА КРЕДИТНИ СПЕЦИАЛИСТИ. КРЕДИТЕН РИСК. РАННИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ 5 февруари 2019 Продължителност на обучението: Начало 09:30 ч. Място […]