ПРЕДСТОЯЩ – 16 декември 2021 г. – Задълженията на банките във връзка с определянето на групите свързани клиенти по смисъла на регламент 575/2013 г. за пруденциалните изисквания.

Практически уебинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: ½ ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

ПРИКЛЮЧЕН –19 октомври 2021 г. – Предстоящи промени в законодателството на ЕС във връзка с регулацията на финансовите технологии (Fintech).

Сертифициран, практически семинар Онлайн обучение – „виртуална класна стая“ Продължителност на обучението: 9:30-13.30ч. Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ […]

ПРИКЛЮЧЕН – 12 октомври 2021г. – Несъответствия между ЗПФИ и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/201, MiFID II.

Сертифициран, практически семинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 9:30-13.30ч. Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

METAПРОУЧВАНE

“FIBIC” „Учебна програма и предизвикателство за обучение и прилагане на основна финансова грамотност“, номер на проекта: 2020-1-DE02-KA204-00755

ПРИКЛЮЧЕН – 6 октомври 2021г. – ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г. и ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.)

Продължителност на обучението: 6 учебни часа Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Програма на семинара: Предпоставки […]

ПРИКЛЮЧЕН – 3 септември 2021г. – Пакетни плащания по ISO 20022, БИСЕРА 6 Промени в Правилата на Платежната система БИСЕРА 6 и технически аспекти.

/Ще очакваме участниците да ни изпратят допълнителни теми/ уточняващи въпроси по темите, заложени в програмата, които биха искали да бъдат […]