ПРИКЛЮЧЕН – 27 май 2022 г. – Финансовият инженеринг – тенденция в развитието на финансова индустрия. Нови нормативни изисквания.

Сертифициран онлайн семинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: ½ ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 13 май 2022 г. – Интернет измамни инвестиционни платформи и връзката им с банковия сектор в България

Практически онлайн семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 5 учебни часа Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ […]

ОТЛОЖЕН – 2022 г. – Актуални проблеми в областта на информационната сигурност и киберсигурността – възможни решения свързани с дейността на финансовия сектор.

Сертифициран семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 5 учебни часа Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 31 март 2022 г. – Мерки срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма в банковия сектор. Криптоплащания.

Сертифициран семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 5 учебни часа Начало 09:00 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 18-23 март 2022 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответсвие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

КОМБИНИРАНО: СИНХРОННО по 6 учебни часа на 21 и 22 март 2022г. (чрез виртуална класна стая) и АСИНХРОННО самоподготовка в […]