ПРИКЛЮЧЕН – 25 юни 2021г. – ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ И ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ.

Сертифициран, практически семинар: Очаквани последици от отпадането на мораториума Продължителност на обучението: 1 ден /8 учебни часа/ Начало 09:30 ч. […]

ПРИКЛЮЧЕН – 30 юни 2021г. – Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 6 учебни часа Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ […]

ПРИКЛЮЧЕН- 24 юни 2021г. – Нови предизвикателства и тенденции в областта на превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма в банковия сектор.

Сертифициран обучителен уебинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 6 учебни часа Начало 09:00 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ […]

ПРИКЛЮЧЕН – 16-21 юни 2021 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответсвие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

КОМБИНИРАНО: СИНХРОННО по 6 учебни часа на 17 и 18 юни 2021г. (чрез виртуална класна стая) и АСИНХРОННО самоподготовка в […]

Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”

Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати […]

Проекти

Въз основа на съществуващи проучвания, научни доклади, проекти за най-добри практики и учебни материали по темата за основната финансова грамотност […]