ОТЛОЖЕН! – Сертифициран практически семинар по управление на рискови експозиции на физически и юридически лица по време на финансова криза.

Практически семинар по управление на рискови експозиции на физически и юридически лица по време на финансова криза. ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПОРАДИ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА ЕКИПЪТ НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОДЪЛЖАВА ДА ФУНКЦИОНИРА САМО ВЪВ ФОРМАТ “HOME OFFICE”. КОНТАКТИТЕ СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА “МБИ” ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ САМО ПО E-MAIL.

ВСИЧКИ ПЛАНИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ЧРЕЗ "ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ". За да отговорим в максимална степен на извънредните изисквания за […]

9 април 2020г. от 14.00 до 17.30ч. – НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА специалистите „Платежни операции“ и „Фронт офис“

НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА специалистите „Платежни операции“ и „Фронт офис“ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ […]

9 април 2020г. от 9.30ч. до 13.00ч. – НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА КРЕДИТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА КРЕДИТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1/2 […]