ПРИКЛЮЧЕН – 19 септември 2022 г. – НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ФГВБ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПЛАЩАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ.

/С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси и казуси, които желаете […]

ПРИКЛЮЧЕН – 28 октомври 2022 г. – Сертифициран семинар с практическа насоченост: „Актуални тенденции при гаранциите и акредитивите“

Изцяло актуализирано съдържание – практически казуси: /Работен език – английски/ ADVANCED SEMINAR ON DEVELOPMENTS IN DEMAND GUARANTEES and STANDBY L/C […]

ПРИКЛЮЧЕН – 27 октомври 2022 г. – Сертифициран семинар с практическа насоченост: „Документарни операции“.

Изцяло актуализирано съдържание – практически казуси: /Работен език – английски/ ADVANCED SEMINAR ON DOCUMENTARY CREDITS One day practical workshop! Продължителност […]

ОТЛОЖЕН – Актуални проблеми в областта на информационната сигурност и киберсигурността – възможни решения, свързани с дейността на банковия сектор.

Сертифициран семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 5 учебни часа Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 29 септември – 4 октомври 2022 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответствие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Изцяло НОВО съдържание!!! ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Дата: КОМБИНИРАНО: СИНХРОННО (чрез виртуална класна стая) два дни по 6 учебни часа […]

ПРИКЛЮЧЕН – 20 септември 2022 г. – Практически въпроси, проблеми и възможни решения в областта банковите измами.

Сертифициран семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 6 учебни часа Начало 09:00 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 26 септември 2022 г. – Отвореното банкиране – основа за пълноценно клиентско преживяване, познаване на клиентското поведение, Open finance ( Третата платежна директива – PSD3 )

Сертифициран онлайн семинар: /С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси и […]

ПРИКЛЮЧЕН – 27 септември 2022 г. – Нова статистика на плащанията в България във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2020/2011 на ЕЦБ.

Сертифициран онлайн семинар: С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси и […]

ПРИКЛЮЧЕН – 3 август 2022г. – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ – ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ, ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ, СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ.

в партньорство с Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ Сертифициран практически семинар: Продължителност на обучението: 10.00ч.-15.20ч. Начало 10:00ч. Място на […]