Дата 1: 23-24 февруари 2021 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответсвие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответсвие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. […]

19 февруари 2021г. – “Трансферно ценообразуване и вътрешногрупови финансови транзакции”

“Трансферно ценообразуване и вътрешногрупови финансови транзакции” ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 4 учебни часа Начало 09:30 ч. Място […]

12 февруари 2021г. – СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ ОРГАН (ЕБО) ОТ 4 ЮНИ 2020 Г. ОТНОСНО ПРЕЧКИТЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 32, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ ЗА ЗАДЪЛБОЧЕНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА И СИГУРНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ ОРГАН (ЕБО) ОТ 4 ЮНИ 2020 Г. ОТНОСНО ПРЕЧКИТЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 32, ПАРАГРАФ 3 […]

17 декември 2020г. /изчерпани места/ и 22 декември 2020г. – “ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ПО ОБЛИГАЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-НЕТЪРГОВЦИ (чл. 112 (нов) ЗЗД, приет на 20.11.2020 г.); ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г. и ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.)”

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ПО ОБЛИГАЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-НЕТЪРГОВЦИ (чл. 112 (нов) ЗЗД, приет на 20.11.2020 г.); ЗАПОВЕДНОТО […]

12 ноември 2020г. – Практически проблеми при налагане на запори върху банкови сметки на длъжници при публично изпълнение по реда на ДОПК (определяне на секвестеруемите прагове)

Практически проблеми при налагане на запори върху банкови сметки на длъжници при публично изпълнение по реда на ДОПК (определяне на […]

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: Международен банков институт ООД Обща стойност: 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско и 1500 лева национално […]

9 ноември 2020г. – “Национална картова и платежна схема и въвеждане на незабавни плащания (Instant Payments) в България”

“Национална картова и платежна схема и въвеждане на незабавни плащания (Instant Payments) в България” ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на […]