ОТЛОЖЕН ЗА 28 април 2020г. – „Управление на проблемни кредити“ ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ И ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

„Управление на проблемни кредити“ ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ И ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност […]

25 февруари 2020г. – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА С ТРАНСПОНИРАНЕТО НА 5-ТА ДИРЕКТИВА НА ЕС

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА […]

21 февруари 2020г. – Новите изменения в ГПК относно Заповедното производство – ЗИДГПК ДВ. Бр. 100 от 20.12.2019. Преглед на тълкувателна практика на ВКС

Новите изменения в ГПК относно Заповедното производство – ЗИДГПК ДВ. Бр. 100 от 20.12.2019. Преглед на тълкувателна практика на ВКС […]

ОТЛОЖЕН!!! – Наредба № 18 на БНБ „Преценка за истинност на български и чуждестранни банкноти и монети във връзка с прилагането на Наредба № 18 на БНБ – BGN и EUR“

„Преценка за истинност на български и чуждестранни банкноти и монети във връзка с прилагането на Наредба № 18 на БНБ […]

29 февруари 2020г. – Касови и валутни операции „Преценка за истинност на чуждестранни банкноти във връзка с прилагането на Наредба № 18 на БНБ – американски долар (USD), британска лира (GBP), швейцарски франк (CFH), японска йена (JPY)“

„Преценка за истинност на чуждестранни банкноти във връзка с прилагането на Наредба № 18 на БНБ – американски долар (USD), […]