14 юли 2020г. – Съдебна практика с електронната идентичност, електронен подпис и електронни документи като доказателства. Технически експертизи и анализи.

Съдебна практика с електронната идентичност, електронен подпис и електронни документи като доказателства. Технически експертизи и анализи. 14 юли 2020г. от […]

9 юли 2020г. – Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове свързани с банковите /финансовите институции. Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила.

Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове свързани с банковите /финансовите институции. Изготвяне и […]

ОТЛОЖЕН! – Сертифициран практически семинар по управление на рискови експозиции на физически и юридически лица по време на финансова криза.

Практически семинар по управление на рискови експозиции на физически и юридически лица по време на финансова криза. ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]