ПРИКЛЮЧЕН – 11 май 2023 г. – Интегриране на климатичните фактори в общата рамка за управление на риска.

Сертифициран семинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 2 астрономически часа Начало 10:00 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 12 април 2023 г. – Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК. Електронно правосъдие

/актуална съдебна практика/ ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ /и с възможност за онлайн участие по желание на участника/ […]

ПРИКЛЮЧЕН – 25 април 2023 г. (за 25.04.2023г. – изчерпани места, свободни места за 28.04.2023г.)- ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА БАНКИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ГРУПИТЕ СВЪРЗАНИ КЛИЕНТИ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ 575/2013 Г. ЗА ПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

Практически уебинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1/2 ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 6 април 2023 г. – Практически аспекти по прилагане на автоматичния обмен на информация за финансови сметки и изготвяне на отчетните файлове от страна на финансовите институции. AEOI стандарта, FATCA, измененията в CRS, DAC 2 и рамката за автоматичен обмен на информация относно транзакции с криптоактиви.

Сертифициран уебинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ и ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ Продължителност на обучението: 1 ден (8 […]

ПРИКЛЮЧЕН – 30 март 2023 г. – Основни рискове от финансови престъпления и измами в банките. Нови тенденции и примери от практиката.

Сертифициран семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1/2 ден Начало 09:00 ч. Място на провеждане: Онлайн чрез виртуална […]

ПРИКЛЮЧЕН – 28 февруари 2023 г. – Прилагане на санкционни режими и промени в регулаторната рамка за предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.

/Нов законодателен пакет и преработени Насоки на ЕБО/ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1/2 ден Начало 10:00 ч. […]

ПРИКЛЮЧЕН – 17-22 март 2023 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответствие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

НОВО съдържание!!! ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Дата: КОМБИНИРАНО: СИНХРОННО (чрез виртуална класна стая) два дни по 6 учебни часа на […]