ПРИКЛЮЧЕН – 9 април 2024 г. – ПРЕДСТОЯЩАТА РЕГУЛАЦИЯ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ (ИИ) И ПРИЛОЖЕНИЯТА МУ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР.

Сертифицирано обучение ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: ½ ден Начало: 9:15 ч. Място на провеждане: ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ […]

ПРИКЛЮЧЕН – 2 април 2024 г. – Електронна трудова книжка и Електронен регистър на заетостта. Електронно трудово досие. Възможности и предизвикателства.

Промени в Кодекса на труда от октомври 2023 година за дигитализацията на трудовата книжка предвиждат до 1 юни 2024 г. […]

ПРИКЛЮЧЕН – 22-27 март 2024 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответствие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕЖЕГОДНО СЕРТИФИЦИРАНЕ! Обучението ще приключи с тест с оглед извършване на оценка по чл.70 във връзка с чл.71 от […]

ПРИКЛЮЧЕН – 21 март 2024 година – Информационна и киберсигурност в банковата дейност – нови моменти и актуални тенденции.

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: ½ ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]