Автоматичен обмен на информация: FATCA, Common Reporting Standard, DAC 2. Проверка за ефективно прилагане на AEOI стандарта.

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Обща информация и същност на FATCA, CRS и Директива 2014/107/ЕC (DAC 2).
 • Обхват на обменяната информация и основни задължения за финансовите институции.
 • Процедури по комплексна проверка:
 • - съществуващи сметки на физически лица;
 • - нови сметки на физически лица;
 • - съществуващи сметки на юридически лица и други правни образувания;
 • - нови сметки на юридически лица и други правни образувания.
 • Събиране на информацията – преглед на декларациите при откриване на нови сметки.
 • Проблеми и често срещани грешки при предоставянето на информацията.
 • Правила за местно лице и данъчни идентификационни номера – защо са важни?
 • Проверка за ефективно прилагане на AEOI стандарта – предварителен преглед на въпросника за проверка.
 • Други въпроси:
 • - защита на личните данни;
 • - санкции.
 • Въпроси и отговори.
 • Водещ курса:

  Иван Антонов, главен юрисконсулт, дирекция „СИДДО“, Национална агенция за приходите /НАП/.

  Максимален брой участници в семинара – 25.

  Такса за участие без ДДС: 190 лв. (228 лв. с ДДС).

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук