ПРЕДСТОЯЩ – 4 юли 2024г. – Приложно поле и цели на Директива (ЕС) 2023/2673 за изменение на Директива 2011/83/ЕС по отношение на договорите за финансови услуги, сключени от разстояние и за отмяна на Директива 2002/65/ЕО

ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ /и с възможност за онлайн участие/ Сертифициран семинар Продължителност на обучението: ½ ден […]

ПРЕДСТОЯЩ – 19 юни 2024г. – Актуални моменти и проблеми на реалните и персонални обезпечения по кредитни правоотношения. Защита на страните. Нова тълкувателна и казуална практика на Върховен касационен съд.

ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ /и с възможност за онлайн участие/ Сертифициран семинар Продължителност на обучението: 6 учебни […]

ПРЕДСТОЯЩ – 27 май 2024г. – Приложно поле, цели, принципи, предметно съдържание на Директива (ЕС) 2023/2225 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 2008/48/ЕО

ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ /и с възможност за онлайн участие/ Сертифициран семинар Продължителност на обучението: 1/2 ден […]

ПРЕДСТОЯЩ – 22 май 2024 г. – Практически предизвикателства във връзка с приложението на новия европейски Акт за цифровите услуги (Digital Services Act)

ПРИСЪСТВЕН В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ (с възможност за онлайн участие) Сертифициран семинар Продължителност на обучението: 1/2 ден (4 […]

ОТЛОЖЕН – 2024 г. – Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowing Act)

/Практически насоки по прилагането на нормативната уредба/ Сертифициран семинар Продължителност на обучението: от 11:30ч. до 13:00ч. Начало: 11:30 ч. Място […]