9 април 2020г. от 14.00 до 17.30ч. – НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА специалистите „Платежни операции“ и „Фронт офис“

НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА специалистите „Платежни операции“ и „Фронт офис“ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ […]

9 април 2020г. от 9.30ч. до 13.00ч. – НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА КРЕДИТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА КРЕДИТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1/2 […]

ОТЛОЖЕН ЗА 28 април 2020г. – „Управление на проблемни кредити“ ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ И ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

„Управление на проблемни кредити“ ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ И ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност […]

25 февруари 2020г. – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА С ТРАНСПОНИРАНЕТО НА 5-ТА ДИРЕКТИВА НА ЕС

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА […]