12 ноември 2020г. – Практически проблеми при налагане на запори върху банкови сметки на длъжници при публично изпълнение по реда на ДОПК (определяне на секвестеруемите прагове)

Практически проблеми при налагане на запори върху банкови сметки на длъжници при публично изпълнение по реда на ДОПК (определяне на […]

9 ноември 2020г. – “Национална картова и платежна схема и въвеждане на незабавни плащания (Instant Payments) в България”

“Национална картова и платежна схема и въвеждане на незабавни плащания (Instant Payments) в България” ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на […]

28 октомври 2020г. – Присъединяване на Република България към Единния механизъм за преструктуриране

Присъединяване на Република България към Единния механизъм за преструктуриране. Концепцията на онлайн семинара е да предостави разяснения относно новостите в […]

17 септември 2020г. – Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения. Нова тълкувателна практика на Върховен касационен съд.

Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения. Нова тълкувателна практика на […]