28 октомври 2019г. – Практически проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договор за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК

28 октомври 2019г. – Практически проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договор за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК […]

31 октомври 2019г. – Промените в закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та директива на ЕС и прилагането на новите изисквания от задължените лица.

31 октомври 2019г. – Промените в закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та директива на ес […]

1 октомври 2019г. – СЕРТИФИЦИРАН СЕМИНАР ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ С ОГЛЕД ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИЯ ОРГАН В БАНКОВИЯ СЕКТОР И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

СЕРТИФИЦИРАН СЕМИНАР ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ С ОГЛЕД ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИЯ ОРГАН В БАНКОВИЯ СЕКТОР И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ […]

27 септември 2019г. – Бюджетиране на финансова институция – изготвяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета

Бюджетиране на финансова институция – изготвяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета Семинарът е предназначен за всички нива на управление […]

19 септември 2019г. – Методи и механизми касаещи изпирането на пари и свързаните с тях финансови индикатори (ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗМИП)

Методи и механизми касаещи изпирането на пари и свързаните с тях финансови индикатори (ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗМИП ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ФИНАНСОВИ […]