13 май 2021г. – Електронна идентификация. Проверка и удостоверяване на самоличност на потребители при предоставяне на услуги от разстояние.

Електронна идентификация. Проверка и удостоверяване на самоличност на потребители при предоставяне на услуги от разстояние. Сертифициран уебинар: Продължителност на обучението: […]

29 март 2021г. – Дейност на банките в противодействие изпирането на пари съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари /практически и теоретични измерения/

Дейност на банките в противодействие изпирането на пари съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари /практически и теоретични измерения/ […]

26 март 2021г. – Практически онлайн семинар относно разпоредбите на приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на БНБ за организацията и управлението на рисковете в банките

Практически онлайн семинар относно разпоредбите на приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 на БНБ за организацията и […]

22 март 2021г. – ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ПО ОБЛИГАЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА -НЕТЪРГОВЦИ (чл. 112 (нов) ЗЗД, приет на 20.11.2020 г.); ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г. и ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.)

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ПО ОБЛИГАЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА -НЕТЪРГОВЦИ (чл. 112 (нов) ЗЗД, приет на 20.11.2020 г.); […]

8 април 2021г. – Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК.

Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК. /Ще очакваме участниците да изпратят предварително въпросите, […]

9-10 март 2021г. – ОЦЕНКА НА РИСКА И ДОСТОВЕРНОСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА КРЕДИТНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

ОЦЕНКА НА РИСКА И ДОСТОВЕРНОСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА КРЕДИТНИ СПЕЦИАЛИСТИ. /корпоративно кредитиране/ Продължителност на обучението: 2 дни […]

26 февруари 2021г. – Новият тип работна среда в банковите институции в условията на епидемична обстановка и произлизащите от нея рискове за информационната сигурност.

Новият тип работна среда в банковите институции в условията на епидемична обстановка и произлизащите от нея рискове за информационната сигурност. […]

Дата 1: 23-24 февруари 2021 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответсвие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответсвие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. […]