19 септември 2019г. – Методи и механизми касаещи изпирането на пари и свързаните с тях финансови индикатори (ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗМИП)

Методи и механизми касаещи изпирането на пари и свързаните с тях финансови индикатори (ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗМИП ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ФИНАНСОВИ […]

4 октомври 2019г. – Аспекти на прилагането в практиката на Европейската директива за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции. Изготвяне на План за възстановяване

Аспекти на прилагането в практиката на Европейската директива за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции. Изготвяне на План за възстановяване […]

18 септември 2019г. – Киберсигурност – защита на личните данни и служебната информация от страна на служителите във финансовите институции

Киберсигурност – защита на личните данни и служебната информация от страна на служителите във финансовите институции Продължителност на обучението: 6 […]

13 септември 2019г. – Взаимодействието на банковите структури за сигурност със службите за обществен ред и сигурност

Взаимодействието на банковите структури за сигурност със службите за обществен ред и сигурност /среща-дискусия/ Продължителност на обучението: 1/2 ден Начало […]

18 юли 2019г. – Практиката в областта на превенцията и борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма – актуални случаи в Германия и в България

ПРАКТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА И БОРБАТА СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА – АКТУАЛНИ СЛУЧАИ В ГЕРМАНИЯ […]