ПРЕДСТОЯЩ – 28 октомври 2021г. – Задълженията на банките във връзка с определянето на групите свързани клиенти по смисъла на регламент 575/2013 г. за пруденциалните изисквания.

Практически уебинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: ½ ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

ПРЕДСТОЯЩ –19 октомври 2021 г. – Предстоящи промени в законодателството на ЕС във връзка с регулацията на финансовите технологии (Fintech).

Сертифициран, практически семинар Онлайн обучение – „виртуална класна стая“ Продължителност на обучението: 9:30-13.30ч. Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ […]

ПРЕДСТОЯЩ – 12 октомври 2021г. – Несъответствия между ЗПФИ и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/201, MiFID II.

Сертифициран, практически семинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 9:30-13.30ч. Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

ПРЕДСТОЯЩ – 6 октомври 2021г. – ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г. и ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.)

Продължителност на обучението: 6 учебни часа Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Програма на семинара: Предпоставки […]

ПРЕДСТОЯЩ – 29 септември – 4 октомври 2021 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответсвие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

КОМБИНИРАНО: СИНХРОННО по 6 учебни часа на 30 септември и 1 октомври 2021г. (чрез виртуална класна стая) и АСИНХРОННО самоподготовка […]

ПРИКЛЮЧЕН – 3 септември 2021г. – Пакетни плащания по ISO 20022, БИСЕРА 6 Промени в Правилата на Платежната система БИСЕРА 6 и технически аспекти.

/Ще очакваме участниците да ни изпратят допълнителни теми/ уточняващи въпроси по темите, заложени в програмата, които биха искали да бъдат […]