31 октомври 2019г. – Промените в закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та директива на ЕС и прилагането на новите изисквания от задължените лица. (ОТЛОЖЕН за 12.12.2019г.)

31 октомври 2019г. – Промените в закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та директива на ес […]

1 октомври 2019г. – СЕРТИФИЦИРАН СЕМИНАР ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ С ОГЛЕД ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИЯ ОРГАН В БАНКОВИЯ СЕКТОР И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

СЕРТИФИЦИРАН СЕМИНАР ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ С ОГЛЕД ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИЯ ОРГАН В БАНКОВИЯ СЕКТОР И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ […]

27 септември 2019г. – Бюджетиране на финансова институция – изготвяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета

Бюджетиране на финансова институция – изготвяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета Семинарът е предназначен за всички нива на управление […]

19 септември 2019г. – Методи и механизми касаещи изпирането на пари и свързаните с тях финансови индикатори (ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗМИП)

Методи и механизми касаещи изпирането на пари и свързаните с тях финансови индикатори (ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗМИП ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ФИНАНСОВИ […]

4 октомври 2019г. – Аспекти на прилагането в практиката на Европейската директива за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции. Изготвяне на План за възстановяване

Аспекти на прилагането в практиката на Европейската директива за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции. Изготвяне на План за възстановяване […]

18 септември 2019г. – Киберсигурност – защита на личните данни и служебната информация от страна на служителите във финансовите институции

Киберсигурност – защита на личните данни и служебната информация от страна на служителите във финансовите институции Продължителност на обучението: 6 […]

13 септември 2019г. – Взаимодействието на банковите структури за сигурност със службите за обществен ред и сигурност

Взаимодействието на банковите структури за сигурност със службите за обществен ред и сигурност /среща-дискусия/ Продължителност на обучението: 1/2 ден Начало […]