21 февруари 2020г. – Новите изменения в ГПК относно Заповедното производство – ЗИДГПК ДВ. Бр. 100 от 20.12.2019. Преглед на тълкувателна практика на ВКС

Новите изменения в ГПК относно Заповедното производство – ЗИДГПК ДВ. Бр. 100 от 20.12.2019. Преглед на тълкувателна практика на ВКС […]

ОТЛОЖЕН!!! – Наредба № 18 на БНБ „Преценка за истинност на български и чуждестранни банкноти и монети във връзка с прилагането на Наредба № 18 на БНБ – BGN и EUR“

„Преценка за истинност на български и чуждестранни банкноти и монети във връзка с прилагането на Наредба № 18 на БНБ […]

29 февруари 2020г. – Касови и валутни операции „Преценка за истинност на чуждестранни банкноти във връзка с прилагането на Наредба № 18 на БНБ – американски долар (USD), британска лира (GBP), швейцарски франк (CFH), японска йена (JPY)“

„Преценка за истинност на чуждестранни банкноти във връзка с прилагането на Наредба № 18 на БНБ – американски долар (USD), […]

ОТЛОЖЕН ЗА 17 февруари 2020г. – Най-големите предизвикателства в сигурността на платежните системи през 2019, и тенденциите в 2020

Най-големите предизвикателства в сигурността на платежните системи през 2019, и тенденциите в 2020 ОТЛОЖЕН ЗА 17 февруари 2020г. Продължителност на […]

17 декември 2019 г. – Анализ на собствеността върху недвижими имоти в практиката на търговските банки

Анализ на собствеността върху недвижими имоти в практиката на търговските банки /Актуална съдебна практика/ Продължителност на обучението: /8 учебни часа/ […]

16 декември 2019г. – Сертифициран семинар относно новоприетия Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Сертифициран семинар относно новоприетия Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти Продължителност на обучението: /6 […]