12 юни 2019г. – Документационна дейност, архивиране , съхраняване и използване на документите в архива на банката съгласно новата нормативно-методическа база