Сертифициран семинар

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Обща информация за дейността на ЕБО в сферата на МИП/ФТ – роля на ЕБО, задачи и цели; действащи насоки и проекти; становища, технически стандарти и препоръки; други свързани инициативи на ЕБО.
 • Проект на Насоки относно неприсъствено приемане на клиенти (remote customer onboarding) – обща информация и статус на проекта:
 • контекст и връзка с други насоки;
 • обхват на насоките и адресати;
 • изисквания във връзка с вътрешните политики и процедури;
 • изисквания във връзка със събирането на информация за клиентите;
 • изисквания във връзка с автентичността и интегритета на документите;
 • използване на дигитална идентичност (digital identity);
 • използване на подизпълнители;
 • изисквания във връзка с ИКТ и рисковете, свързани със сигурността;
 • правила за установяване на взаимоотношения без присъствието на клиента съгласно ЗМИП и Правилника за прилагане.
 • Въпроси и дискусия.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Аделина Миткова адвокат - мениджър в Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“

  Такса за участие с ДДС: 252 лева. При ранно записване и плащане до 23 май 2022 г. единичната такса за участие е 240 лева с включен ДДС.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук