Езиково обучение

/онлайн чрез виртуална класна стая /

Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“

Дата на започване на курса: 21 октомври 2024г.

Време на провеждане: всеки понеделник от 18.30 до 20.30ч.

Продължителност: 80 учебни часа /26 занятия от 23 октомври 2024г. до април 2025г./

Място на провеждане:

/ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ/

Препоръчителното ниво на владеене на английски език на участниците в курса да е поне В2.

Програма на семинара:

  1. Introduction to Financial English
  2. The financial environment
  3. Accounting
 • Accounting systems
 • Accounting basics
 • Bookkeeping
 • Accounting principles
 • Depreciation
 • Cost accounting
 • Inventory
 • The income statement or profit and loss account
 • The balance sheet
 • The statement of cash flows
 • Evaluating investments and cash flows
  4. Company law
  5. Annual general meeting
  6. Liquidity metaphors
  7. Company performance
  8. Auditing
  9. Ethics
  10. Fraud
  11. Banking
 • Forms of money
 • Types of banks and financial institutions
 • Commercial and retail banking
 • Internet banking
 • Investment banking
 • Insider dealing
 • Interest rates and central banks
 • The subprime crisis
  12. Insurance
  13. Bankruptcy
  14. Corporate finance
 • Venture capital
 • Issuing stocks and shares
 • Stocks and stockholders
 • The money market
 • Bonds
 • Financial regulation and supervision
  15. Trade and economics
 • Pricing
 • Pricing strategies
 • Ways of selling
 • International trade
 • Trade finance
 • Trade documents
 • International trade terms
 • Exchange rates
 • The business cycle
 • Fiscal and monetary policy
 • Describing charts and graphs
 • Growth metaphors
 • Time metaphors
 • Competition
 • Pay
 • Taxation

Books:

 • Absolute Financial English by Julie Pratten / Delta Publishing/
 • Financial English by Ian MacKenzie /CENGAGE Learning/
 • Водещ курса:

  Адвокат Албена Симеонова

  Такса за участие: 540 лв., платени наведнъж или две вноски по 280 лв.
 • Таксата за участие не включва ДДС, като ДДС не е дължим, тъй като обучението се провежда от Център за професионално обучение към Международен банков институт.
 • Срок на плащане на цялата сума или на първата вноска: до една седмица след потвърждаване на заявката. Краен срок на плащане на втората вноска: 29 ноември 2024г.
 • Участниците получават Удостоверение за част от професия „Финансист“, специалност „Банково дело“, дисциплина „Бизнес английски“ -Финансов/банков английски, издадено от Център за професионално обучение към Международен банков институт.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка - Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук