ГОЛЕМИ ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ СВЪРЗАНИ КЛИЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА.

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 5 учебни часа

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • "Голяма експозиция" по смисъла на чл.392 от Регламент 575/2013. До "кое ниво" на свързаност банката следва да изследва своите клиенти?
 • Разшифроване на понятието "група от свързани клиенти".
 • Насоки на EBA относно свързаните клиенти. Примери на свързаност:
 • - контрол;
 • - икономическа зависимост;
 • - роднинска свързаност;
 • - управление.
 • Задължения на банката при големи експозиции.
 • Преглед на RTS на EBA.
 • Практически примери.
 • Последствия от нарушението на чл.44 от ЗКИ относно решенията за големи експозиции. Съдебна практика в България.
 • Водещ курса:

  Адв. Димитър Калдамуков, партньор в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

  Адв. Жулиета Мандажиева, съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, специалист в капиталови пазари, банкови и финансови услуги; лицензионни процедури и екологично право.

  Такса за участие с ДДС: 324 лв. Такса за участие с отстъпка за всеки следващ след първия записан при записване на 5 и повече участника от една банка – 276 лв. с ДДС.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук