/актуална съдебна практика/

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

1. Видове обезпечения при договор за банков кредит.

1.1. Вещни (реални) обезпечения - залог; директен дебит (служебно или незабавно инкасо); ипотека - същност и действителност на ипотеката; разпростиране на ипотечното право върху бъдещите постройки; подновяване и заличаване на ипотека;

1.2. Лични обезпечения при договорите за кредит (солидарност по чл. 121 и сл. ЗЗД; встъпване и заместване в дълг; поръчителство; авал.

2. Защита на кредитора, длъжника и третото лице, обезпечаващо изпълнението на чужд дълг (действия на новацията и цесията на обезпеченото вземане по отношение на ипотечното право).

3. Нова тълкувателна и казуална практика на ВКС във връзка с предсрочната изискуемост, законните и договорните лихви при договорите за банков кредит.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектор:

Съдия Красимир Машев,Апелативен съд - София

Такса за участие с ДДС: 252 лева. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук