Методи и механизми касаещи изпирането на пари и свързаните с тях финансови индикатори

(ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗМИП ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ФИНАНСОВИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Продължителност на обучението: 8 учебни часа

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Тематичен план на обучението:

- Процес на изпиране на пари: пласмент, напластяване, интеграция.

- Разпознаване на методите и механизмите за изпиране на пари: Смърфинг. Средства във финансови институции, ценни книжа и пътнически чекове.

- Смесване на законни и незаконни средства. Хазарт и контрабанда на пари. Разпознаване на методите и механизмите за изпиране на пари: Канали за трансфер на пари („Хавала“ и „Фей-Чиен“).

- Кухи фирми и тяхното разпознаване; Офшорни финансови зони; Автофинансирани заеми и неистински документи; Обмяна на валута и черен пазар на валута;

- Влагане в бизнес дейности; Купуване на недвижими имоти и луксозни стоки с „интегрирани пари“.

- Финансови индикатори, свързани с изпирането на пари. Новото законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

- Общи положения на ЗМИП, анализ на основните понятия с които си служи закона: „действителен собственик“, „контрол“, „група от предприятия“, „делово взаимоотношение“, „свързани операции“, „случайна операция или сделка“ и др.

- Изисквания към вътрешната организация на инвестиционните посредници.

- Категории задължени лица по ЗМИП.

- Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари: Комплексна проверка на клиентите; Събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП; Съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация; Оценка на риска от изпиране на пари; Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.

- Разкриване на друга информация за целите на ЗМИП.

- Вътрешни правила по ЗМИП. Срокове за приемане и представяне на Вътрешни правила по ЗМИП. Групови политики по ЗМИП. Минимално съдържание на вътрешните правила по ЗМИП.

- Докладване на съмнителни сделки и операции.

Водещ курса:

Петър Петров, водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за мениджъри“, „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. От 2018 година е докторант на самостоятелна подготовка към Технически университет – София с докторантура на тема „Усъвършенстване на инструментариума на ликвидността в нефинансовите предприятия (на база на изследване на първичния автомобилен пазар в Република България)“. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, манипулациите и фалшификациите на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриалнотърговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, както и други институции.

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 9.09.2019г.: 204 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук