Краткосрочна форма на обучение

Краткосрочната форма на обучение е подходяща възможност за обсъждане на законови и нормативни изменения и промени, получаване на синтезирани знания, обмяна на практически опит, изучаване на тенденциите за развитието на банковата система в национален и международен мащаб. Много и най-разнообразни са темите на провежданите обучения и те са обобщени в "СЕМИНАРИ".