Подробна информация за семинари на Международен банков институт през текущата 2019 г. можете да намерите в меню Семинари

В тази рубрика можете да намерите информация за проведени краткосрочни модулни програми.

Регистрирай се тук