МСФО 9 Финансови инструменти. Модели и оценка на кредитния риск

МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ!

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 9:00 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

МСФО9 Класификация и Оценяване:

• Основни промени, въведени от МСФО9 в сравнение С МСС39.

• Класификация и оценка на финансовите активи: Оценка на бизне смодела.

• Класификация и оценка на финансовите активи: SPPI тест.

• Последващо оценяване на финансови активи.

• Рекласификации.

МСФО9 Очаквани загуби:

• Основни промени, въведени от МСФО9 в сравнение С МСС39.

• Модел на очакваните загуби.

• Оценка за наличието на значително увеличение на Кредитния риск.

• Измерване на очакваните кредитни загуби.

• Дългови финансови активи.

• Опростен подход и специален подход за активи с Кредитна обезценка.

• Признаване на лихви

Параметри на кредитния риск:

• Вероятност от неизпълнение(PD).

• Загуба при неизпълнение(LGD).

• Експозиция при неизпълнение(EAD).

• Сравнение с рамката Basel.

Процес по моделиране и моделен риск:

• Моделен риск.

• Процес по моделиране.

• Примерни контроли и одит процедури.

Въпроси и дискусия.

Водещ курса:

Севдалина Димова, Директор Финансови услуги, KPMG

Преференциална такса за участие с включен ДДС при извършено плащане до 23.01.2020г.: 252 лв. (след тази дата се дължи пълната такса).

Редовна такса за участие с включен ДДС: 300 лв. (Таксата за участие трябва да бъде преведена не по-късно от един ден преди деня на обучението).

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук