“Национална картова и платежна схема и въвеждане на незабавни плащания (Instant Payments) в България”

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 4 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Програма на семинара:

 • Въведение и същност на незабавните плащания (Instant Payments).
 • Регулаторна рамка в Европа и предстоящи регулаторни промени в България.
 • Четиристранен модел за незабавни (Instant) плащания. Бизнес приложения по тип трансакция, канал и технология. Сравнение с картовите разплащания.
 • Основни показатели и водещи примери в Европа.
 • Въпроси и дискусия
 • ЗАБЕЛЕЖКА:Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Стоилка Арсова, директор „Национална картова и платежна схема“, БОРИКА АД

  Такса за участие с ДДС: 228 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук