Онлайн академия за дистанционно обучение

ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте темпото си на обучение, времето, мястото и продължителността на учене.

Предимства на електронното обучение:

  • *Спестяват се разходи за командировки, хотели, зали, лектори и техника;
  • *Едновременно обучение на един или повече служители от фирмата;
  • *Не е нужно участникът да напуска работното си място;
  • *Всеки обучаем може свободно да участва в решаването а казуси и дискусии;
  • *Винаги обратна връзка за резултата от обучението;
  • *Чрез електронното обучение Вие ще можете да проверите до каква степен са усвоени новите знания чрез тестове;
  • *И не на последно място по-ниската цена на обучение - около 50% по-малко, отколкото традиционния аналог.

РЕФЕРЕНЦИИ