Практически семинар по управление на рискови експозиции на физически и юридически лица по време на финансова криза.

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Политика на БНБ - приет пакет от мерки и механизми за ограничаване рисковите експозиции на банките.
 • Политика на търговските банки в България:
 • - Изменения в доходите на физическите и юридическите лица;
 • - Практически примери и дискусия;
 • - Управление на клиентски портфейл, анализ на състоянието на портфейла и определяне на приоритети;
 • - Насоченост на усилията;
 • - Практически примери и дискусия;
 • - Директен подход и анализ на високорискови клиенти;
 • - Практически примери, дискусия, казус;
 • - Предложение за преструктуриране на кредит на физическо лице;
 • - Казус, практически примери и дискусия.
 • Водещ курса:

  Николай Николов, Регионален мениджър в ТБ, с над 10 годишен опит в управлението на кредитен портфейл в търговски банки, сред които ПроКредит Банк, Райфайзенбанк, Експресбанк.

  Такса за участие с ДДС: 192 лв. Такса за участие за всеки следващ след първия записан при 3-ма и повече участници от една банка – 180 лв. с ДДС.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук