Присъединяване на Република България към Единния механизъм за преструктуриране.

Концепцията на онлайн семинара е да предостави разяснения относно новостите в регулаторната рамка, произтичаща от присъединяването на Република България към Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) и БНБ като национален орган за преструктуриране в рамките на Единния механизъм за преструктуриране, както и последиците от присъединяването, имащи отношение към дейността на кредитните институции, лицензирани в Република България.

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 08:45 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Програма на семинара:

 • 9:00 – 10:30 Представяне на основната концепция на регулаторната рамка на Единния механизъм за преструктуриране
 • - Eдинен механизъм за преструктуриране – цели и основни приоритети, водещи принципи при разпределението на правомощията в рамките на ЕМП;
 • - Единен съвет за преструктуриране:
 • - структура, обхват на задачите, отговорности, компетенции и правомощия;
 • - административни такси;
 • БНБ като национален орган за преструктуриране в рамките на ЕМП – отговорности, компетенции и правомощия;
 • Единен фонд за преструктуриране – отговорности, компетенции и правомощия;
 • Единен фонд за преструктуриране и национален фонд за преструктуриране:
 • - отговорности и правомощия;
 • - предварителни годишни вноски на кредитните институции в Единния фонд за преструктуриране.
 • 10:30 – 11:30 Процес по планиране на преструктурирането в рамките на ЕМП
 • - срокове и канали за предоставяне на информацията;
 • Процес по планиране на преструктурирането на кредитните институции в прекия обхват и правомощия на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП);
 • - вътрешни екипи за преструктуриране – организация и дейност;
 • - правомощия и компетенции за вземане на решения.
 • Процес по планиране на преструктурирането на кредитните институции в обхвата на БНБ като национален орган по преструктуриране;
 • - организация и дейности;
 • - правомощия и компетенции за вземане на решения;
 • - роля на ЕСП в процеса по планиране на преструктурирането на институциите в обхвата на националните органи за преструктуриране.
 • 11:45 – 13:00 Промени в регулярната отчетност, произтичащи от присъединяването към ЕМП
 • Регулярна отчетност за целите на преструктурирането на кредитни институции в прекия обхват на ЕМП;
 • - обхват и формат на предоставяните данни;
 • - изисквания към качеството на предоставяните данни, процес по верификация на данните;
 • - срокове и канали за предоставяне на информацията;
 • - обобщение на промените спрямо настоящия режим.
 • Регулярна отчетност за целите на преструктурирането на кредитни институции в обхвата на БНБ.
 • - обхват и формат на предоставяне на данните;
 • - изисквания към качеството на предоставяните данни, процес по верификация на данните;
 • - срокове и канали за предоставяне на информацията;
 • - обобщение на промените спрямо настоящия режим.
 • Регулярна отчетност във връзка с определяне на предварителните годишни индивидуални вноски на кредитните институции в ЕФП
 • - обхват и формат на предоставяне на данните;
 • - изисквания към качеството на предоставяните данни, процес по верификация на данните;
 • - срокове и канали за предоставяне на информацията;
 • - допълнителна документация, изисквания от ЕСП във връзка с определяне на предварителните годишни индивидуални вноски на кредитните институции в ЕФП;
 • - обобщение на промените спрямо настоящия режим.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата програма е разработена от екип лектори от БНБ в съответствие с предоставените обобщени въпроси от кредитните институции към АББ.

  Водещ курса:

  Екип специалисти от Българска народна банка,

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук