Бенефициент: МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ООД

Обща стойност на заявлението за подкрепа: 9 571,80 лeва

Начало: 26.03.2021 г.

Край: 26.06.2021 г.