Промени в Наредба №18 на БНБ (обнародвана в ДВ, бр. 80 от 11.10.2019г.) и Стандартите за разпознаване на български банкноти и разменни монети (в сила от 16.10.2019г.)

Продължителност на обучението: 1 ден /8 учебни часа/

Начало 8:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

8.30-10.00ч. – 2 учебни часа – лекционни

10.00-10.30ч. – Почивка/кафе-пауза

10.30-12.00ч. – 2 учебни часа – лекционни

12.00-13.00ч. – Почивка за обяд

13.00-15.00ч. – 2 учебни часа и 30 мин.– лекционни

15.00-15.30ч. – Почивка/кафе-пауза

15.30-16.30ч. – 1 учебен час и 15 мин. – лекционни+ тест

Водещ курса:

Красимир Костадинов, началник отдел „Национален център за анализ“, Българска народна банка

Такса за участие без ДДС (ДДС не е дължим): 200 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук