Сертифицирано обучение

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Онлайн чрез виртуална класна стая

Програма:

1. Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 (MiCA)

2. РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър (Pilot regime on distributed ledger technology market infrastructure)

3. Tаксономия и Оперативна устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор

4. Акт за оперативната устойчивост на цифровите технологии (DORA)

5. Изисквания във връзка с управляването на риска при ИКТ

6. Уведомяване за инцидентите с ИКТ

7. Тестване на оперативната устойчивост на цифровите технологии

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Адв. Гинка Христова, Председател на Международен правен център ILAC груп/ ILAC мрежa;

Цветелина Цветанова, СЕО на Софияконцепт и председател на Балкански институт за устойчиво развитие с международен опит в областта на устойчивото развитие, управлението на корпоративна социална отговорност КСО у управлението на многообразието. Международен експерт по изготвяне на анализи, доклади, оценки и изследвания в сферата на екологичния преход. Консултант в сферата на стратегическо планиране в устойчивото развитие и практическата реализация на стратегии, приложения на ESG подхода за отчитане на напредъка по целите за устойчивост на бизнеса и инструментите за оценка на устойчивостта. Ц дългогодишен опит като директор на бизнес клуб със Франция, тя е работила с компании, администрации и неправителствени организации при разработването на стратегии и анализи на практики в сферата на КСО. Преподавател в университета « Жул Верн » - Франция. Преподавател и създател на центрове за обучение и програми в областта на екологичния преход в партньорства с европейски университети. Автор на първата « Бяла книга за кръгова икономика и устойчиво развитие на Балканите » и множество доклади в областта на устойчивото развитие и новите бизнес модели.

Такса за участие с ДДС: 252 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук