Счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО на оперативен и финансов лизинг

/при лизингополучатели и лизингодатели, прилагащи МСС/

Продължителност на обучението: 1 ден /8 учебни часа/

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

1. Счетоводно отчитане на оперативен и финансов лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС, съгласно МСФО 16 „Лизинг“.

2. Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.

3. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на финансовия лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.

4. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на оперативния и финансовия лизинг при лизингодатели, прилагащи МСС.

5. Обсъждане на възникнали въпроси и разглеждане на практически примери.

Водещ курса:

Димитър Войнов, данъчен консултант, НАП

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 5.11.2019г.: 240 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук