Сертифициран семинар относно новоприетия Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Продължителност на обучението: /6 учебни часа/

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

1. Нови моменти в Закона за пазарите за финансови инструменти.

2. Изисквания при предлагането на структурирани депозити.

3. Надзор за спазването на изискванията към предлагането на структурирани депозити.

4. Изисквания към вътрешната организация.

Водещ курса:

Валентина Стефанова, началник отдел „Методология и жалби” в дирекция и председател на Помирителната комисия, Комисия за финансов надзор

Антон Кушев , главен експерт в дирекция „Правна”, Комисия за финансов надзор

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 6.12.2019г.: 204 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук