Сертификационен семинар за длъжностни лица по защита на личните данни.

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала в зависимост от ситуацията към момента и по желание на участника)

Участниците получават Удостоверение за Част от професия „ФИНАНСИСТ“ /Специалност „Банково дело“ с код 3430101 от Център за професионално обучение към Международен банков институт.

Продължителност на обучението: 2 дни по 4 учебни часа (общо 8 учебни часа)

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала в зависимост от ситуацията към момента и по желание на участника)

Програма на семинара:

 • Определяне на длъжностно лице по защита на данните.
 • Хипотези на задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните:
 • - определяне на длъжностно лице по защита на данните от администратор, който е публичен орган или структура;
 • - определяне на длъжностно лице по защита на данните от администратор, чиито основни дейности изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субекти на данни;
 • - определяне на длъжностно лице по защита на данните от администратор, чиито основни дейности се състоят в мащабно обработване на специални категории лични данни или с данни, свързани с присъди и нарушения;
 • Определяне на длъжностно лице по защита на данните от обработващ лични данни.
 • Изисквания към длъжностното лице по защита на данните.
 • Правни възможности при определяне на длъжностното лице по защита на данните.
 • Статут на длъжностното лице по защита на данните.
 • Функции и задачи на длъжностното лице по защита на данните.
 • Проверка и контрол върху дейността на длъжностното лице по защита на данните.
 • Тест (теория и практика)
 • Водещ курса:

  Олга Александрова, главен експерт, Комисия за защита на личните данни.

  Любомир Грънчаров , Длъжностно лице по защита на данните в Комисия за защита на личните данни.

  Такса за участие без ДДС (ДДС не е дължим): 200 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук