Сертификационен семинар за длъжностни лица по защита на личните данни.

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала на МБИ по желание на участника и в зависимост от действащите към момента законови разпоредби по отношение на събирането на хора на едно място, като ще бъдат взети всички законово установени противоепидемични мерки)

Участниците получават Удостоверение за Част от професия „ФИНАНСИСТ“ /Специалност „Банково дело“ с код 3430101 от Център за професионално обучение към Международен банков институт.

Продължителност на обучението: 2 дни по 4 учебни часа (общо 8 учебни часа)

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала на МБИ по желание на участника и в зависимост от действащите към момента законови разпоредби по отношение на събирането на хора на едно място, като ще бъдат взети всички законово установени противоепидемични мерки)

Програма на семинара:

 • Определяне на длъжностно лице по защита на данните.
 • Хипотези на задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните:
 • - определяне на длъжностно лице по защита на данните от администратор, който е публичен орган или структура;
 • - определяне на длъжностно лице по защита на данните от администратор, чиито основни дейности изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субекти на данни;
 • - определяне на длъжностно лице по защита на данните от администратор, чиито основни дейности се състоят в мащабно обработване на специални категории лични данни или с данни, свързани с присъди и нарушения;
 • Определяне на длъжностно лице по защита на данните от обработващ лични данни.
 • Изисквания към длъжностното лице по защита на данните.
 • Правни възможности при определяне на длъжностното лице по защита на данните.
 • Статут на длъжностното лице по защита на данните.
 • Функции и задачи на длъжностното лице по защита на данните.
 • Проверка и контрол върху дейността на длъжностното лице по защита на данните.
 • Тест (теория и практика)
 • Водещ курса:

  Олга Александрова, главен експерт, Комисия за защита на личните данни.

  Любомир Грънчаров , Длъжностно лице по защита на данните в Комисия за защита на личните данни.

  Такса за участие без ДДС (ДДС не е дължим): 200 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук