Практически уебинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1 ден (от 09.30 до 17.00 часа)

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Онлайн и с възможност за присъствие в зала в Учебен център на МБИ, ул. Бачо Киро“ №49

ПОЗНАТО ЛИ ВИ Е ТОВА?

 • Питате се: Колко защитена е ликвидността на вашата фирма? Кое е по-важно: печалба, рентабилност или ликвидност? Каква е връзката между паричните потоци, печалбата и ликвидността?
 • Необходимо ви е да познавате основните съотношения на ликвидност, както и начините за освобождаване на ликвидност чрез ефективно управление на оборотния капитал.
 • ЖЕЛАЕТЕ ЛИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ?

 • Задълбочено да познавате, определяте, контролирате и управлявате причините за недостига на парични средства и оборотен капитал.
 • Да познавате и копирате недостатъците на показателите EBITDA, Оборотен капитал (WC) и Коефициент за бърза ликвидност (QR).
 • Да работите с показателите, свързани с ликвидността, оборотния капитал и паричните потоци, като разчитате спецификата на резултатите по време на криза.
 • Да анализирате и управлявате ликвидността на предприятието, като и да оптимизирате паричните потоци, краткосрочното и дългосрочно финансиране.
 • КАКВИ РЕШЕНИЯ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Еднодневен практически курс, в който се представя теорията и практиката на задълбочения анализ финансовите отчети на кредитополучателя, използвайки аналитична информация от финансовите отчети, годишната данъчна декларация, главната книга и оборотната ведомост.
 • Разглеждане на практически примери, съставени въз основа на реални финансови отчети и счетоводни данни, позволяващи да се отработят навици за анализ и трактовка на информацията от годишната данъчна декларация, главната книга и оборотната ведомост.
 • За кого е това обучение?

 • Специалисти в областта на: финансите, контрола, счетоводството.
 • Мениджъри корпоративното и търговско управление.
 • Програма на семинара:

  09:30 – 11:00

 • Архитектура и структура на оборотния капитал и ликвидността и тяхното планиране. Обхват и значение на ликвидността. Кое е по-важно: рентабилност или ликвидност?
 • Ключови коефициенти и стратегически фактори на ликвидността. Критична оценка на коефициентите за ликвидност: Заблудите в показателите нетен оборотен капитал (WC), коефициент на бърза ликвидност (QR) и печалба преди лихви данъци амортизации и обезценки (EBITDA).
 • 11:00 – 11:30 Кафе пауза

 • Дългосрочен анализ на развитието на ликвидността. Идентифициране на пропуски и оценка на финансовата структура.
 • Структура на оборотния капитал. Въведение в паричните потоци и отчета за паричните потоци.
 • 11:30 – 13:00

 • Оценка на потребностите от оборотен капитал. Оборотния капитал като индикатор за ранно предупреждение. Ефективно управление на оборотния капитал.
 • Значението на паричните потоци. Парични потоци и потоци на печалба. Паричните потоци като мост между печалбата и ликвидността.
 • 13:00 – 14:00 Обедна почивка

  14:00 – 16:30

 • Оперативен и паричен цикъл: същност и анализ. Взаимовръзка на оперативния с ефективността на използването на активите.
 • Ранна диагностика за финансови затруднения. Финансови и нефинансови сигнали.
 • 16:30 – 17:00 Дискусия и въпроси

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Петър Петров, доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Материали

 • Всеки от участниците получава работна тетрадка, презентация, съставена на Prezi, както и допълнителни материали, свързани с разглежданата тематика.
 • Таксата за участие е 240 лева с включен ДДС. При записване на трима и повече участници от една институция таксата за участие с отстъпка е 228 лева на човек. Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие. Моля да имате предвид, че съгласно новата политика на дружеството при записване на участници 3 и по-малко дни преди датата на събитието отстъпките не са приложими.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук