ВСИЧКИ ПЛАНИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ЧРЕЗ "ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ".

За да отговорим в максимална степен на извънредните изисквания за социална изолация, като същевременно удовлетворим и присъщата на всеки човек вътрешна потребност за самоусъвършенстване и професионално развитие, предлагаме всичките ни сертифицирани семинари в същите формат, съдържание и лектори като присъствените, но през виртуални класни стаи, а единственото, от което се нуждаят обучаваните са компютър с камера и микрофон, както и интернет достъп. Виртуалната класна стая дава възможност за директен контакт с лекторите в реално време, а участниците могат да задават въпросите си и да участват в дискусията, като всеки от тях се намира на избрано от него място.

Семинарите могат да бъдат провеждани както за участници от различни банки/ институции, така и вътрешно по заявка на отделна институция, а целта е да се използва възможно най-пълноценно времето, което служителите са принудени да прекарат извън работното си място. Периодът на изолация лесно може да се превърне във време за повишаване на професионалната квалификация, включително и по посочени от Вас теми.

Международен банков институт вече няколко години провежда за специалисти от търговските банки и други институции дистанционни сертифицирани курсове през online платформа, а на 24 март 2020 г. се проведе и първият webinar /online семинар във виртуална класна стая/ на тема „Автоматичен обмен на информация за трансгранични данъчни схеми (DAC6)“ с лектор Иван Антонов, главен юрисконсулт, дирекция „СИДДО“, Национална агенция за приходите /НАП/. Изключително позитивна е получената обратна връзка от участници в online семинара, като те са дали отлична оценка не само на съдържанието и експертизата на лектора, но също така и по отношение на следните три категории: качество на аудиото, качество на видеото и цялостно техническо обезпечаване на семинара. Това засилва увереността ни, че семинарите във виртуална класна стая са най-добрата алтернатива на присъственото обучение.