МБИ организира в партньорство с Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“

Сертифициран семинар

Продължителност на обучението: 10.00-15.20ч

Начало - 10:00 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ с опция за присъствие в зала на Международен банков институт по желание на участника и в зависимост от действащите към момента законови разпоредби, като ще бъдат взети всички законово установени противоепидемични мерки, касаещи осигуряване на дистанция, заетост на залата, дезинфектанти, естествена вентилация, дезинфекция на залата и др.

Програма на семинара:

Тема 1
 • Уреждане на отношенията при обработване на лични данни:
 • Основни особености при обработването на лични данни в банковия сектор;
 • Отношения между администратори (съвместни или независими администратори) и отношения с обработващи; отношения в рамките на банкови корпоративни групи, отношения с партньори и контрагенти, отношения при внедряване на нови услуги и др. под. Стандартни договорни клаузи за обмен на данни в рамките на ЕС;
 • Специални правила относно предаването на лични данни извън ЕС. Стандартни договорни клаузи за предаване на данни извън ЕС и други инструменти за трансфер на данни;
 • Основни предизвикателства при уреждане на отношенията при комплексна верига от участници в обработването.
 • Лектор: адв. Десислава Кръстева

  Тема 2
 • Специфични ситуации при обработване на лични данни в банковия сектор – Част I
 • Работа от разстояние в условията на пандемията от COVID-19 – основни правни проблеми:
 • Използване на служебни и лични устройства за работа;
 • Мерки за сигурност на данните. Опазване на конфиденциалността на служебната информация;
 • Специални национални правила при обработване на лични данни в сферата на трудовото право.
 • (Не)допустимост на проверки на миналото на кандидати за работа и служители (background checks). Опитът в други държави членки.
 • Лектор: адв. Десислава Кръстева

  Тема 3
 • Правни основания за обработване на лични данни в банковия сектор:
 • Правни основания за обработването на лични данни – същност и възможни съотношения;
 • Особености и роля на съгласието при обработване на лични данни в банковия сектор. Кога не е нужно съгласие?
 • Други правни основания за обработването на лични данни (договор, законово задължение, легитимен интерес);
 • Възможности за ползване на биометрия за дистанционна идентификация на клиенти – практика на КЗЛД.
 • Лектор: доц. д-р Мартин Захариев

  Тема 4
 • Специфични ситуации на обработване на лични данни в банковия сектор – Част II:
 • Профилиране и автоматизирано вземане на решения в банковия сектор. Същност, основни рискове за правата на лицата и специални правила на Общия регламент за защита на данните;
 • Допустимост и възможни правни основания за извършване на видеонаблюдение.
 • Лектор: доц. д-р Мартин Захариев

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещи:

  Адв. Десислава Кръстева, Адв. Десислава Кръстева е съдружник в една водещите български кантори - Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и ръководи практиката по технологии и защита на личните данни. Специализира в областта на електронната търговия, телекомуникационно право, защита на личните данни и търговско право. Адв. Кръстева е доказан експерт в областта на личните данни и консултира големи мултинационални и местни компании по сложни въпроси, свързани с управлението на информацията и поверителността. Тя е старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет”, както и сертифициран професионалист по поверителност на информацията и мениджър за поверителност на информацията (CIPP / E и CIPM) към Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP).

  Доц. д-р Мартин Захариев, Доц. д-р Мартин Захариев е старши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и експерт в областта на търговския арбитраж, поверителност и защита на личните данни, интелектуална собственост и фармацевтично право. Автор е на множество професионални публикации, а книгата му „Защита на личните данни в търговския арбитраж: В светлината на GDPR“ беше класирана на 6-то място в престижната класация „29 най-добри нови GDPR книги за четене през 2020 г.“, както и в класацията „64 най-добри GDPR книги на всички времена“ на BookAuthority. Доц. д-р Мартин Захариев е университетски преподавател УниБИТ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по дисциплини, свързани с режима на информация и основи на правото, както и гост-лектор в Американския университет в България, Техническия университет в София и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

  Такса за участие с ДДС: 228 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук