Контакти

КОНТАКТИТЕ СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА "МБИ" МОГАТ ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЯВЕНИ ПО ТЕЛЕФОН И ПО E-MAIL.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕТО!
МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ
  • ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1, София 1202

ДИРЕКТОР

ОТДЕЛ "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО"

БАНКОВА СМЕТКА
  • "МБИ" ЕООД
  • Централна кооперативна банка АД, клон "Дондуков"
  • Банков код (BIC): CECBBGSF
  • Банкова сметка №: BG24 CECB 9790 1041 5874 00

ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ И ПРОДУКТИ" - краткосрочно обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "ЦПО"