Курсове

В стратегически план МБИ концентрира своите усилия върху изграждане и развиване на базисни компетенции, гарантиращи успеха и професионалната сигурност на отделния банков специалист и на банковите институции като цяло:

  • Специализирани компетенции /банково дело/
  • Социални компетенции /мениджмънт, комуникация, работа в екип/
  • Операционни компетенции /продажбени умения, управление на качеството/

Екипът на Международен банков институт има удоволствието официално да обяви старта на ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ от 1 май 2017 г.