Дистанционни курсове: 1. Наредба 18 на БНБ; 2. Финансов анализ.
Дистанционни курсове: 1. Наредба 18 на БНБ; 2. Финансов анализ.
ДАТА НА СЪБИТИЯТА: Постоянно записване.
Магистърска програма „Банков мениджмънт”
Магистърска програма „Банков мениджмънт”
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: Постоянно записване.
Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти.......
Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти.......
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 16-21 юни 2021 г.
Електронна идентификация. Проверка и удостоверяване........
Електронна идентификация. Проверка и удостоверяване........
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 13 май 2021г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Нови моменти по отношение на автоматичния обмен на информация – FATCA, CRS, DAC 2, DAC 6.
Нови моменти по отношение на автоматичния обмен на информация – FATCA, CRS, DAC 2, DAC 6.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 18 май 2021г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]

Краткосрочна форма на обучение

Краткосрочна форма на обучение Краткосрочната форма на обучение е подходяща възможност за обсъждане на законови и нормативни изменения и промени, […]