Дистанционни курсове: 1. Наредба 18 на БНБ; 2. Финансов анализ.
Дистанционни курсове: 1. Наредба 18 на БНБ; 2. Финансов анализ.
ДАТА НА СЪБИТИЯТА: ПОСТОЯННО ЗАПИСВАНЕ
Банковият пакет за реформи на ЕС – BRRD II и SRMR II и предизвикателства за банките.
Банковият пакет за реформи на ЕС – BRRD II и SRMR II и предизвикателства за банките.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 30 ноември 2021 г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Задълженията на банките във връзка с определянето на групите свързани клиенти по смисъла на регламент 575/2013 г. за пруденциалните изисквания.
Задълженията на банките във връзка с определянето на групите свързани клиенти по смисъла на регламент 575/2013 г. за пруденциалните изисквания.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 16 декември 2021 г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Електронната идентификация и свързаните с нея задължения за финансовите институции в страната.
Електронната идентификация и свързаните с нея задължения за финансовите институции в страната.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 3 декември 2021г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]