Дистанционни курсове:  1.Наредба 18 на БНБ; 2. Финансов анализ.
Дистанционни курсове: 1.Наредба 18 на БНБ; 2. Финансов анализ.
ДАТА НА СЪБИТИЯТА: ПОСТОЯННО ЗАПИСВАНЕ.
Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“
Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“
Дата на започване на курса: 12 октомври 2020г.
Съдебна практика с електронната идентичност, електронен подпис и..........
Съдебна практика с електронната идентичност, електронен подпис и..........
НАЧАЛО НА СЪБИТИЕТО: 14 юли 2020г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала на МБИ .....)
ФИРМЕНО КРЕДИТИРАНЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ – АНАЛИЗ НА КРЕДИТНИЯ РИСК.
ФИРМЕНО КРЕДИТИРАНЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ – АНАЛИЗ НА КРЕДИТНИЯ РИСК.
НАЧАЛО НА СЪБИТИЕТО: 29 юли 2020г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала на МБИ .....)
АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПРЕВЕНЦИЯТА НА БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ.
АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПРЕВЕНЦИЯТА НА БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 21 ЮЛИ 2020г. - ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала на МБИ ......)

Дейности

sample38

Учебни

Програми

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

„AML Асистент“ – съвместен продукт на Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ и „АПИС Европа“

Експертната система „AML Асистент“ ще предоставя на потребителите актуална информация за действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики, […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]

Краткосрочна форма на обучение

Краткосрочна форма на обучение Краткосрочната форма на обучение е подходяща възможност за обсъждане на законови и нормативни изменения и промени, […]