НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА КРЕДИТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.
НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА КРЕДИТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 9 АПРИЛ 2020Г. от 9.30ч. до 13.00ч. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА специалистите „Платежни операции“ и „Фронт офис“
НАЦИОНАЛНА РАМКА И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЗА специалистите „Платежни операции“ и „Фронт офис“
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 9 АПРИЛ 2020Г. от 14.00 до 17.30ч. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
„Управление на проблемни кредити“ .........
„Управление на проблемни кредити“ .........
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 28 АПРИЛ 2020Г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Изграждане на система за оценка и управление на риска в организацията.
Изграждане на система за оценка и управление на риска в организацията.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 27 АПРИЛ 2020Г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
ГОЛЕМИ ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ СВЪРЗАНИ КЛИЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА.
ГОЛЕМИ ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ СВЪРЗАНИ КЛИЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 24 АПРИЛ 2020Г.

Дейности

sample38

Учебни

Програми

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]

Краткосрочна форма на обучение

Краткосрочна форма на обучение Краткосрочната форма на обучение е подходяща възможност за обсъждане на законови и нормативни изменения и промени, […]