Документиране и данъчно облагане на сделки с криптовалути.
Документиране и данъчно облагане на сделки с криптовалути.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 10 февруари 2023 г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Промените в трудовото законодателство през 2022 г. и предстоящи изменения през 2023 г.
Промените в трудовото законодателство през 2022 г. и предстоящи изменения през 2023 г.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 7 март 2023 г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Европейски норми и изисквания към бизнеса – връзка с ESG (екологични, социални и управленски) подходите.
Европейски норми и изисквания към бизнеса – връзка с ESG (екологични, социални и управленски) подходите.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 21 февруари 2023г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Актуални въпроси на принудителното изпълнение по реда на ДОПК.
Актуални въпроси на принудителното изпълнение по реда на ДОПК.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 24 февруари 2023г.- ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]