Необходимост от промяна на европейската платежна директива – PSD2 в PSD3 и създаване на нов Регламент за платежните услуги – PSR.
Необходимост от промяна на европейската платежна директива – PSD2 в PSD3 и създаване на нов Регламент за платежните услуги – PSR.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 25 юни 2024г. - ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ
Иновативен подход в обучението и тренинга в областта на нормативното съответствие с фокус върху познаването и прилагането на правилата за предотвратяване на изпирането на пари.
Иновативен подход в обучението и тренинга в областта на нормативното съответствие с фокус върху познаването и прилагането на правилата за предотвратяване на изпирането на пари.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: Постоянно записване.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  НА РИСКОВЕТЕ ПРИ  КРЕДИТИРАНЕ НА  ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 9 юли 2024 г. - ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МБИ
Приложно поле и цели на Директива (ЕС) 2023/2673 за изменение ....
Приложно поле и цели на Директива (ЕС) 2023/2673 за изменение ....
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 4 юли 2024 г.

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]