Практиката в областта на превенцията и борбата срещу изпирането на пари .......
Практиката в областта на превенцията и борбата срещу изпирането на пари .......
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 18 ЮЛИ 2019Г.
Сертифициран семинар относно прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2018/389.......
Сертифициран семинар относно прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2018/389.......
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 28 ЮНИ 2019Г.
Делова кореспонденция.
Делова кореспонденция.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 25 ЮНИ 2019Г.
Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“
Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА: 7 ОКТОМВРИ 2019г.
Недействителност на правните сделки. Практика – Върховен касационен съд.
Недействителност на правните сделки. Практика – Върховен касационен съд.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 26 ЮНИ 2019Г.

Дейности

sample38

Учебни

Програми

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]

Краткосрочна форма на обучение

Краткосрочна форма на обучение Краткосрочната форма на обучение е подходяща възможност за обсъждане на законови и нормативни изменения и промени, […]