Финансов анализ и кредитни рискове на търговски дружества при кризисни ситуации.
Финансов анализ и кредитни рискове на търговски дружества при кризисни ситуации.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 26 НОЕМВРИ 2019г.
Магистърска програма             „Банков мениджмънт”
Магистърска програма „Банков мениджмънт”
Промени в Наредба №18 на БНБ (обнародвана в ДВ, бр. 80 от 11.10.2019г.) и....
Промени в Наредба №18 на БНБ (обнародвана в ДВ, бр. 80 от 11.10.2019г.) и....
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 29 НОЕМВРИ 2019Г.
Ипотечното кредитиране: Обезпечения по договори за банков кредит. Способи ......
Ипотечното кредитиране: Обезпечения по договори за банков кредит. Способи ......
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 28 НОЕМВРИ 2019Г.
Предизвикателства пред банкирането на дребно – модели на формиране на бъдещи услуги.
Предизвикателства пред банкирането на дребно – модели на формиране на бъдещи услуги.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 21 НОЕМВРИ 2019Г.

Дейности

sample38

Учебни

Програми

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Касови и валутни операции Наредба №18 на БНБ

Касови и валутни операции Наредба №18 на БНБ Организацията се извършва по предварителна заявка Касови и валутни операции Наредба №18 […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]

Краткосрочна форма на обучение

Краткосрочна форма на обучение Краткосрочната форма на обучение е подходяща възможност за обсъждане на законови и нормативни изменения и промени, […]