Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, ....
Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, ....
Дата на започване на курса: 27 август 2024 г.-ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА СТАЯ
Иновативен подход в обучението и тренинга в областта на нормативното съответствие с фокус върху познаването и прилагането на правилата за предотвратяване на изпирането на пари.
Иновативен подход в обучението и тренинга в областта на нормативното съответствие с фокус върху познаването и прилагането на правилата за предотвратяване на изпирането на пари.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: Постоянно записване.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  НА РИСКОВЕТЕ ПРИ  КРЕДИТИРАНЕ НА  ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 21 август 2024 г. - ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МБИ
Основни аспекти на потребителското кредитиране – правна рамка, актуална съдебна практика и тенденции.
Основни аспекти на потребителското кредитиране – правна рамка, актуална съдебна практика и тенденции.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 22 август 2024 г. - ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“

Дата на започване на курса: 21 октомври 2024г. Време на провеждане: всеки понеделник от 18.30 до 20.30ч. Продължителност: 80 учебни […]

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]