Положителен опит и проблеми в процеса на събиране на просрочени вземания.
Положителен опит и проблеми в процеса на събиране на просрочени вземания.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 25 юни 2021г.
ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО. СЪДЕБНА ПРАКТИКА: ДОКЛАД ПО ДЕЛОТО ПО ЧЛ. 146, АЛ. 1 ГПК.
ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО. СЪДЕБНА ПРАКТИКА: ДОКЛАД ПО ДЕЛОТО ПО ЧЛ. 146, АЛ. 1 ГПК.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 14 юли 2021г.
Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти.......
Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти.......
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 16-21 юни 2021 г.
Нови предизвикателства и тенденции в областта на превенцията на.......
Нови предизвикателства и тенденции в областта на превенцията на.......
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 24 юни 2021г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни .....
Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни .....
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 30 юни 2021г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]

Краткосрочна форма на обучение

Краткосрочна форма на обучение Краткосрочната форма на обучение е подходяща възможност за обсъждане на законови и нормативни изменения и промени, […]