Управление на риска от банкови и финансови измами.
Управление на риска от банкови и финансови измами.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 28 септември 2021г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.
Практически проблеми в заповедното производство след ......
Практически проблеми в заповедното производство след ......
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 6 октомври 2021г. – ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ....
Несъответствия между ЗПФИ и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/201, MiFID II.
Несъответствия между ЗПФИ и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/201, MiFID II.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 12 октомври 2021г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Предстоящи промени в законодателството на ЕС .......
Предстоящи промени в законодателството на ЕС .......
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 19 октомври 2021г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Задълженията на банките във връзка с определянето на групите свързани клиенти по смисъла на регламент 575/2013 г. за пруденциалните изисквания.
Задълженията на банките във връзка с определянето на групите свързани клиенти по смисъла на регламент 575/2013 г. за пруденциалните изисквания.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 28 октомври 2021г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Свободен 24-часов достъп до продуктите на Апис – актуална правна, финансова и фирмена информация

Свободен 24-часов достъп до продуктите на Апис – актуална правна, финансова и фирмена информация

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]