Сертификационна програма от 5 онлайн семинара в областта на превенцията и борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Сертификационна програма от 5 онлайн семинара в областта на превенцията и борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответсвие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за ...
Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответсвие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за ...
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 16-21 февруари 2022. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК. Електронно правосъдие.
Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК. Електронно правосъдие.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 3 февруари 2022г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Финансов анализ на корпоративни клиенти.
Финансов анализ на корпоративни клиенти.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 27-28 януари 2022г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]