Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответствие с разпоредбите на чл.70 и ....
Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответствие с разпоредбите на чл.70 и ....
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 23-28 юни 2023 г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Новият Закон (в сила от 4 май 2023 г.) за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – изисквания към работодателите/бизнеса, отговорности и възможни санкции.
Новият Закон (в сила от 4 май 2023 г.) за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – изисквания към работодателите/бизнеса, отговорности и възможни санкции.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 15 юни 2023 г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Актуални въпроси на особените залози: 1.Особен залог на вземания. 2.Мерки на принуда по реда на ЗОЗ. 3.Реализация на правата на заложния кредитор в разпределенията по ЗОЗ и ГПК.
Актуални въпроси на особените залози: 1.Особен залог на вземания. 2.Мерки на принуда по реда на ЗОЗ. 3.Реализация на правата на заложния кредитор в разпределенията по ЗОЗ и ГПК.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 19 юни 2023г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“
Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА: 23 ОКТОМВРИ 2023г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]