Промените в закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та директива....
Промените в закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та директива....
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 12 ДЕКЕМВРИ 2019г.
Магистърска програма             „Банков мениджмънт”
Магистърска програма „Банков мениджмънт”
Онлайн академия за дистанционно обучение
Онлайн академия за дистанционно обучение
Анализ на собствеността върху недвижими имоти в практиката на търговските банки.
Анализ на собствеността върху недвижими имоти в практиката на търговските банки.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 17 ДЕКЕМВРИ 2019Г.
Сертифициран семинар относно новоприетия Закон за изменение и допълнение....
Сертифициран семинар относно новоприетия Закон за изменение и допълнение....
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 16 ДЕКЕМВРИ 2019Г.

Дейности

sample38

Учебни

Програми

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Касови и валутни операции Наредба №18 на БНБ

Касови и валутни операции Наредба №18 на БНБ Организацията се извършва по предварителна заявка Касови и валутни операции Наредба №18 […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]

Краткосрочна форма на обучение

Краткосрочна форма на обучение Краткосрочната форма на обучение е подходяща възможност за обсъждане на законови и нормативни изменения и промени, […]