В сила от 1 януари 2024 г.: Новият правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
В сила от 1 януари 2024 г.: Новият правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 19 декември 2023 г. - ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МБИ
Договори за застраховка, обезпечаващи неизпълнението на договорни задължения.
Договори за застраховка, обезпечаващи неизпълнението на договорни задължения.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 13 декември2023 г. - ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИКВИДНОСТТА. Оптимизиране на паричния поток.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИКВИДНОСТТА. Оптимизиране на паричния поток.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 19 декември 2023г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – новости и практически въпроси.
Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – новости и практически въпроси.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: ОТЛОЖЕН

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]