Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения.
Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 23 октомври 2023 г. - ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА И С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОНЛАЙН УЧАСТИЕ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧАСТНИКА
Счетоводни и данъчни аспекти в кредитния анализ.
Счетоводни и данъчни аспекти в кредитния анализ.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 17 октомври 2023 г. - (ПРИСЪСТВЕНО С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОНЛАЙН УЧАСТИЕ)
Практически въпроси и решения свързани с комплексната проверка на клиенти – организации с нестопанска цел (ОНЦ) във връзка с приетото от БНБ решение за прилагане на Насоки EBA/GL/2023/03 (в сила отот 3 ноември 2023 г.)
Практически въпроси и решения свързани с комплексната проверка на клиенти – организации с нестопанска цел (ОНЦ) във връзка с приетото от БНБ решение за прилагане на Насоки EBA/GL/2023/03 (в сила отот 3 ноември 2023 г.)
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 29 септември 2023г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“
Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА: 23 ОКТОМВРИ 2023г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Предложено от АПИС

Предложено от АПИС

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]