Дистанционни курсове: 1. Наредба 18 на БНБ; 2. Финансов анализ.
Дистанционни курсове: 1. Наредба 18 на БНБ; 2. Финансов анализ.
ДАТА НА СЪБИТИЯТА: ПОСТОЯННО ЗАПИСВАНЕ
Предстоящи промени в законодателството на ЕС .......
Предстоящи промени в законодателството на ЕС .......
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 19 октомври 2021г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Практически уебинар във връзка с приетите от УС на БНБ “Насоки относно рисковите фактори, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма”
Практически уебинар във връзка с приетите от УС на БНБ “Насоки относно рисковите фактори, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма”
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 24 ноември 2021г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.
Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“
Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“
Дата на започване на курса: 18 октомври 2021г.

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]