Дейността на Европейския банков орган в сферата на мерките срещу изпирането на пари и.....
Дейността на Европейския банков орган в сферата на мерките срещу изпирането на пари и.....
ДАТАТА НА СЪБИТИЕТО Е ПРОМЕНЕНА НА - 5 октомври 2022 г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Актуални проблеми в областта на информационната сигурност и киберсигурността – възможни решения, свързани с дейността на банковия сектор.
Актуални проблеми в областта на информационната сигурност и киберсигурността – възможни решения, свързани с дейността на банковия сектор.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 20 октомври 2022 г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
Сертифициран семинар с практическа насоченост: „Документарни операции“.
Сертифициран семинар с практическа насоченост: „Документарни операции“.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 27 октомври 2022г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
ДИГИТАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ – НАЧЕЛО НА ИНОВАЦИИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВАТА ИНДУСТРИЯ.
ДИГИТАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ – НАЧЕЛО НА ИНОВАЦИИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВАТА ИНДУСТРИЯ.
ДАТА НА СЪБИТИЕТО: 18 октомври 2022 г. - ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Дейности

sample38

Проекти

Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика

sample38

Квалификационни

Програми

Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента

sample38

Обучение на

Преподаватели

Обучение на преподаватели

sample38

Методи на

Обучение

Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение

sample38

Зали

под наем

Презентационна техника, кетеринг и др.

sample38

анализ на

нуждите от обучение

Проучване и анализ на нуждите от обучение

sample38

Оценяване ефективността на

учебния процес

Оценяване ефективността на учебния процес

Новини

Организиране на вътрешнобанкови обучения

Организиране на вътрешнобанкови обучения Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от […]

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт” Консултации с администраторите на програмата в Международен банков институт на ул. „Бачо Киро” № 49 (етаж […]

Онлайн академия за дистанционно обучение

Онлайн академия за дистанционно обучение ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА е виртуално пространство, чрез използването на което Вие получавате възможността сами да определяте […]