ПРЕДСТОЯЩ – 27-30 август 2024 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответствие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕЖЕГОДНО СЕРТИФИЦИРАНЕ! Обучението ще приключи с тест с оглед извършване на оценка по чл.70 във връзка с чл.71 от […]

ПРЕДСТОЯЩ – 22 август 2024 г. – Основни аспекти на потребителското кредитиране – правна рамка, актуална съдебна практика и тенденции.

Сертифициран семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: ½ ден от 09:30ч. до 12:00ч. Начало: 09:30 ч. Място на […]

ПРЕДСТОЯЩ – 17 юни-17 август 2024 г. – Иновативен подход в обучението и тренинга в областта на нормативното съответствие с фокус върху познаването и прилагането на правилата за предотвратяване на изпирането на пари.

Виж презентацията Продължителност на обучението: 17 юни-17 август 2024 г. Място на провеждане Обучението се осъществява през онлайн платформа в […]

ПРИКЛЮЧЕН – 25 юни 2024 г. – Необходимост от промяна на европейската платежна директива – PSD2 в PSD3 и създаване на нов Регламент за платежните услуги – PSR.

Сертифициран семинар: ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ Продължителност на обучението: ½ ден от 09:30ч. до 13:00ч. Начало: 09:30 […]