ПРЕДСТОЯЩ – 16 юни 2022г. – Насоки относно изключението за ограничена мрежа съгласно Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар (EBA/GL/2022/02), издадени от Европейския банков орган (ЕБО), за прилагане от 1 юни 2022г.

/С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси и казуси, които желаете […]

ПРЕДСТОЯЩ – 7 юни 2022г. – Дейността на Европейския банков орган в сферата на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма – обща информация и проект на Насоки относно неприсъствено приемане на клиенти (remote customer onboarding)

Сертифициран семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: ½ ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

ПРЕДСТОЯЩ – 27 май 2022 г. – Финансовият инженеринг – тенденция в развитието на финансова индустрия. Нови нормативни изисквания.

Сертифициран онлайн семинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: ½ ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 13 май 2022 г. – Интернет измамни инвестиционни платформи и връзката им с банковия сектор в България

Практически онлайн семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 5 учебни часа Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ […]

ОТЛОЖЕН – 2022 г. – Актуални проблеми в областта на информационната сигурност и киберсигурността – възможни решения свързани с дейността на финансовия сектор.

Сертифициран семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 5 учебни часа Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 31 март 2022 г. – Мерки срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма в банковия сектор. Криптоплащания.

Сертифициран семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 5 учебни часа Начало 09:00 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА […]