Организиране на вътрешнобанкови обучения

Вътрешнобанковите обучения, изцяло съобразени с конкретната потребност от квалификация на служителите, винаги са били част от продуктовото портфолио на Международен банков институт и много от търговските банки традиционно се възползват от така предоставената възможност.

Обученията се разработват във взаимодействие с конкретния екип от специалисти от съответната банка – поръчител на обучението, като целта ни е съдържанието от гледна точка на теория и практика да отговаря в максимална степен на нуждите и очакванията обучаваните.

Лекторският екип на Международен банков институт се състои от доказани в своята област експерти с изключително високо ниво на професионални умения и богат практически опит.

Обучението може да бъде организирано с екип от лектори по Ваше желание.

Международен банков институт има капацитет да организира вътрешнобанкови обучения на всяка една експертна тематика и по-специално в областите: корпоративни финанси, финансов и кредитен анализ, банков мениджмънт, корпоративна сигурност, маркетинг на финансовите услуги, юридически обучения, платежни системи - развитие и структура, банково счетоводство и стандарти за финансово отчитане, вътрешен одит, риск мениджмънт, корпоративно данъчно облагане, законодателни промени, опции, фючъри и други деривативни инструменти, бизнес английски и др.

За повече информация, детайлно планиране на Вашето вътрешнобанково обучение и изготвяне на ценова оферта, моля, свържете се с Милена Николова на телефон: 02/986 1854 и email: milena.nikolova@ibi-bg.com или Петър Иванов на телефон: 02/980 6087 и email: peter.ivanov@ibi-bg.com