METAПРОУЧВАНE

“FIBIC” „Учебна програма и предизвикателство за обучение и прилагане на основна финансова грамотност“, номер на проекта: 2020-1-DE02-KA204-00755

Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”

Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати […]

Проекти

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за проекта за финансова грамотност по Програма ЕРАЗЪМ+Let’s talk about money – Като част от световната глобална седмица на […]