METAПРОУЧВАНE

“FIBIC” „Учебна програма и предизвикателство за обучение и прилагане на основна финансова грамотност“, номер на проекта: 2020-1-DE02-KA204-00755

Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”

Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати […]

Проекти

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за проекта за финансова грамотност по Програма ЕРАЗЪМ+Let’s talk about money – Като част от световната глобална седмица на […]

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: Международен банков институт ООД Обща стойност: 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско и 1500 лева национално […]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПОРАДИ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА ЕКИПЪТ НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОДЪЛЖАВА ДА ФУНКЦИОНИРА САМО ВЪВ ФОРМАТ “HOME OFFICE”. КОНТАКТИТЕ СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА “МБИ” ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ САМО ПО E-MAIL.

ВСИЧКИ ПЛАНИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ЧРЕЗ "ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ". За да отговорим в максимална степен на извънредните изисквания за […]