Сертифициран семинар:

ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ

Продължителност на обучението: ½ ден от 09:30ч. до 13:00ч.

Начало: 09:30 ч.

Място на провеждане:

Зала в Учебен център на Международен банков институт с адрес: София, ул. „Бачо Киро“ №49 (вход откъм ул. „Св. Св. Кирил и Методий“)

Програма на семинара:

1. Основните промени, предложени от ЕК в PSD3 въз основа на оценката на действие на PSD2.

2. Измамите и отговорностите – подход на ЕК за плащанията.

3. Новата услуга за проверка на IBAN и идентификация. 14:10-15:10 Анализ на подаването и на получаването на данни, администриране на информационната система на Централния кредитен регистър (ИС на ЦКР)

4. Подобряване на инструментариума за задълбочено установяване на клиентската идентичност.

5. Изисквания към доставчиците на платежни услуги във връзка с правата на клиенти и информация.

6. Въпроси

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Лектори:

Любомир Каримански, Консултант „Дигитални финансови услуги и платежни системи“

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път, като изрично се посочи темата на семинара.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук