/Обучение за придобиване на удостоверение за част от професия/

ХИБРИДЕН (ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ И С ОПЦИЯ ЗА ПРИСЪСТВИЕ В ЗАЛА)

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ И С ОПЦИЯ ЗА ПРИСЪСТВИЕ В ЗАЛА (Учебен център на Международен банков институт: София, ул. „Бачо Киро“ №49 – вход откъм ул. „Св. Св. Кирил и Методий“)

Програма на семинара:

1. Професия „Архивист” – Основните професионални ангажименти на специалиста архивист. Ролята на архивиста в рамките на банковия архив.

2. Основни принципи на архивистиката - Класификацията и систематизацията на документалния фонд на банката. Номенклатурата на делата. Вътрешни правила и процедури.

3. Прием – Прием на документи, генерирани в резултат от дейността на звената в ЦУ и клонова мрежа на банката. Определяне на типовете документи. Прием на електронни документи. Дигитализация. Регистрация на документи на хартиен носител в електронната архивна система. Сроковете за съхранение на документите. Определяне на атрибути за типовете документи. Възможности за интеграция и конфигурация по специфични изисквания.

4. Съхранение – Условия за съхранение на документи на хартиен носител. Архивохранилища, типове архивохранилища. Съхранение на електронни документи. Банков архив - оборудване, организация и основни функции. Вътрешни правила за съхранение. Стелажни системи.

5. Справочна дейност – Процедури за извършване на справочна дейност. Пълнотекстово търсене. Видео и аудио файлове. Заявки, роли, оторизация и електронни системи. Управление на права. Управление на версии. Използване на AI възможности. Сигурност, оторизации и одит.

6. Унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение – Назначаване на експертна комисия. Екпертиза на ценността на документите. Електронни системи, търсене, нотификация. Унищожаване на неценни документи.

7. Тест

ЗАБЕЛЕЖКА: След успешно положен тест участниците в обучението получават Удостоверение за част от професия, издадено от Център за професионално обучение към Международен банков институт.

Лектори:

Диньо Господинов, „Архив и логистика“, Банка ДСК

Такса за участие без ДДС (ДДС не е дължим): 220 лева Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук