Автоматичен обмен на информация за трансгранични данъчни схеми (DAC6)

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1 ден /6 учебни часа/

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Обща информация за задължителното оповестяване на трансгранични данъчни схеми – контекст, цели и правна рамка.
 • Консултант по трансгранична данъчна схема:
 • - определение;
 • - видове консултанти;
 • - освобождаване от задължението за оповестяване.
 • Професионална тайна – практически въпроси и проблеми.
 • Срок за предоставяне на информацията от консултант.
 • Оповестяване от данъчно задълженото лице. Срок.
 • Трансгранична данъчна схема – определение.
 • Категории трансгранични данъчни схеми. Преглед на типичните белези и примери:
 • A - Общи типични белези, свързани с проверката на основната полза;
 • B - Специфични типични белези, свързани с проверката за основната полза;
 • C - Специфични типични белези, свързани с трансгранични сделки;
 • D - Специфични типични белези във връзка с автоматичния обмен на информация или действителната собственост;
 • E - Специфични типични белези относно трансферното ценообразуване.
 • Технически аспекти при предоставяне на информация за трансгранична данъчна схема.
 • Контрол и санкции при неизпълнение.
 • Водещ курса:

  Иван Антонов, главен юрисконсулт, дирекция „СИДДО“, Национална агенция за приходите /НАП/

  Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17 март 2020г.: 252 лв. При заявен участник/ци и постъпило плащане след тази дата се начислява дължимата сума до размера на пълната такса.

  Редовна такса за участие с ДДС: 312 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук