Практически уебинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Обща информация и статус на насоките; контекст и обосновка; предмет, обхват на насоките
 • Общи насоки за всички сектори:
 • Основни принципи за всички задължени субекти при извършване на оценки на риска;
 • Идентифициране на рискови фактори за ИП/ФТ;
 • Оценка на риска от ИП/ФТ;
 • Мерки за КПК, които да се прилагат от всички дружества;
 • Съхраняване на информация;
 • Обучения на персонала;
 • Преглед на ефективността;
 • Секторни насоки за кореспондентски отношения:
 • Секторни насоки за банки на дребно
 • Секторна насока за доставчици на услуги по налични парични преводи;
 • Секторна насока за дружества, занимаващи се с управление на богатство;
 • Други секторни насоки;
 • Връзка с правилата относно рисковите фактори по ЗМИП и Правилника за прилагане.
 • Въпроси и дискусия.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Аделина Миткова адвокат - мениджър в Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“

  Такса за участие с ДДС: 264 лв. Такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 5 септември 2022 г.: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук