26 ноември 2019г. - Финансов анализ и кредитни рискове на търговски дружества при кризисни ситуации

/практически курс/

Продължителност на обучението: 1 ден /8 учебни часа/

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

Модул 1. Кризисни процеси в дейността на предприятието. Кризисни ситуация в жизнения цикъл на предприятието. Механизъм на развие на кризите. Категориите „адаптируемост“, „критично състояние“, „криза“ и „катастрофа“ и техните финансови измерители. Степени на развитие на кризата. Външни и вътрешни причини за възникване на кризисни състояния в предприятието. Кризи и кредитни рискове.

Модул 2. Стадии на кризисния процес и разпознаване на скрити кризи. Матрица на кризисното състояние: вреди, намаляване на рентабилността, загуби, хронична неплатежоспособност. Количествени и качествени методи за диагностика на кризисни състояния.

Модул 3. Финансов анализ и прогнозиране на финансови затруднения. Бърз и детайлизиран анализ на финансовото състояние и финансовата устойчивост на предприятието. Коефициенти за стопански резултати. Ликвидност и платежоспособност. Кредитна и капиталова структура. Темп на устойчив растеж. Анализ на паричните потоци.

Модул 4. Кредитен анализ и финансови коефициенти в кризисни състояния. Системата на DuPont за възвращаемост на активите (ROA) и случаят General Motors.

Водещ курса:

Петър Петров, доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е показателя за кризисна ликвидност (CLR), както и на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор е на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, прогнозирането на финансови затруднения, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

Такса за участие при ранно записване и плащане до 15 ноември 2019 г.: 204 лв. с ДДС

Редовна такса за участие: 264 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук