„Преценка за истинност на чуждестранни банкноти във връзка с прилагането на Наредба № 18 на БНБ – американски долар (USD), британска лира (GBP), швейцарски франк (CFH), японска йена (JPY)“

Касови и валутни операции и Наредба № 18 на БНБ

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

1. Правно основание за емитиране на съответните чуждестранни банкноти.

2. Стандарти за разпознаване на американски долар (USD), британска лира (GBP), швейцарски франк (CFH), японска йена (JPY) в съответствие с изискванията на емитента и международните стандарти.

3. Дизайн и основни реквизити на чуждестранните банкноти (USD, GBP, CFH, JPY) – общи черти и характерни особености при различните валути.

4. Технически характеристики на чуждестранните банкноти (USD, GBP, CFH, JPY). Нива на защита и видове защитни елементи.

5. Надграждане на защитни елементи в новите емисии (USD, GBP, CFH). Тенденции – полимерни банкноти.

6. Преценка за истинност на чуждестранните банкноти в съответствие с Наредба № 18 на БНБ.

7. Често срещани имитации на защитни елементи при неистински чуждестранни банкноти.

8. Задържане на банкноти със съмнение за неистинност.

Водещ курса:

Даринка Станчева, главен експерт по банкноти /истински и неистински/, Национален център за анализ, БНБ (до края на 2019г.); лектор на обучения относно преценката за истинност на български и чуждестранни банкноти и монети; До 2018г. - представител на БНБ в Групата на експертите по фалшиви банкноти /CEG/ към Комисията по банкноти /BANCO/ на ЕЦБ

Tакса за участие без ДДС: 180 лв. (ДДС не е дължим. Таксата за участие трябва да бъде преведена не по-късно от един ден преди деня на обучението.)

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Обучението завършва с полагане на писмен тест по темата.

Участниците получават удостоверение за част от професия "Касиер" от ЦПО към Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук