МАНИПУЛАЦИИ И ФАЛШИФИКАЦИИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.

Специализиран, практически семинар

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала на МБИ по желание на участника и в зависимост от действащите към момента законови разпоредби по отношение на събирането на хора на едно място, като ще бъдат взети всички законово установени противоепидемични мерки, касаещи осигуряване на дистанция минимум 2 метра между участниците, заетост на залата до 30% от капацитета, дезинфектанти за ръце на входа на залата, естествена вентилация, дезинфекция на залата преди обучението и по време на почивките и др.)

Актуалност на темата:

Макар понятието „креативно счетоводство“ да дължи своята популярност на едноименната книга от 1986 година на Иън Графит, който посочва: „Това е най-големият трик от времето на Троянския кон“, манипулациите и фалшификациите на финансовите отчети датират много по-отдавна. В исторически план креативността по отношение на конкретни финансови съотношения и индикатори води началото си от показателите, свързани с нетния оборотен капитал и ликвидността. През 1919 година Александър Уол, обсъждайки коефициента на обща ликвидност (Current Ratio) подчертава: „Това проучване на текущото съотношение доведе до забелязването на една зависимост при кредитирането. Увеличаването на текущия дълг, придружено от същото увеличение на текущите активи, намалява текущото съотношение. […] Така се появила практиката, която сега е известна като „украсяване на отчета“. Към всичко това трябва да се добави и фактът, че кризите обострят украсяването на отчетите.

Целева група:

Обучението е подходящо за кредитни и финансови аналитици на всички оперативни нива.

Програма:

 • Модул 1. Кредитен риск и креативното счетоводство. Манипулиране на: Оборотния капитал и ликвидността: Съотношенията за възвращаемост на активите; Съотношенията за финансов ливъридж и финансова устойчивост; Съотношенията за обращаемост на активите; Рентабилност на продажбите; Креативност по отношение на незавършеното производство. Манипулиране на EBITDA, DSCR и Отчета за паричните потоци.
 • Модул 2. Методики за разкриване и предотвратяване на манипулирането и фалшифицирането на финансовите отчети: Използване на методите на финансовия анализ, Модел на Мессод Бенеиш (Beneish M-Score) за разкриване на манипулирани печалби, Използване на методите на счетоводния анализ.
 • Модул 3. Кризата: Променя ли се начина на анализ? Кредитен анализ и финансови коефициенти в кризисни състояния, в контекста на манипулациите и фалшификациите на финансовите отчети.
 • Работни материали:

  Всеки от участниците получава Интернет достъп до материалите от семинара, включващи презентация, съставена на Prezi, както и други допълнителни материали.

  Участниците получават Удостоверение за Част от професия „ФИНАНСИСТ“ /Специалност „Банково дело“ с код 3430101 от Център за професионално обучение към Международен банков институт

  Водещ курса:

  Петър Петров, доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Такса за участие без ДДС (ДДС не е дължим): 185 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук